Tillväxt med kunskap webbinarier 2022-2023

En serie av fem tvåspråkiga aktuella webbinarier av AgriHubi, lantbruksföretagens kunskapsnätverk.

Tillväxt med kunskap diskussion

Marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter – hur ser marknaden ut?

Webbinariet 25.11. kl. 10.00 -11.30 var det första tvåspråkiga i en serie av fem aktuella webbinarier av AgriHubi

Talousseurannan työkalut – millä keinoilla paras hyöty yrityksen johtamiseen?

Webbinariet på finska äger rum 12.1.2023. Program publiceras inom kort.

Energia- ja tuotantopanosmarkkinat – mitä markkinoilla tapahtuu?

Webbinariet på finska äger rum i januari, tid och program publiceras senare.

Presentationer

Kurkistus suomalaisiin ruokamarkkinoihin 27.10.2022

Maatalousekonomisti Pekka Kinnunen valotti suomalaista ruokamarkkinaa PTT:n suhdanne-ennusteen pohjalta. Ruuan hinta on noussut maailmanlaajuisesti, mutta suunta on nyt alaspäin. Yritykset ovat sopeutuneet ja Ukrainasta on saatu viljakäytäviä auki maailmalle. Suomessa tuottajahinnat ovat olleet nousussa viime vuodesta saakka. Viljapuolella hintojen nousu on tasaantumassa.

Kasvistieto – hintatietoa päätöksenteon tueksi 27.10.2022

Toimitusjohtaja Miika Ilomäen edustama Kasvistieto Oy kerää avomaan- ja kasvihuonevihannesten sekä marjojen ja hedelmien tuottajahintoja viljelijöiltä ja pakkaamoilta. Arviot sadon laadusta ja määrästä auttavat tuottajaa ennakoinnissa, asiakasviestinnässä ja raportoinnissa.

Euroopan ja globaalin markkinan merkitys suomalaiselle alkutuotannolle 27.10.2022

Luken erikoistutkija Csaba Jansik käy läpi Suomen markkinatilannetta globaalia tilannetta vasten. Tuotantopanosten maailmanmarkkinahintojen kehitys vaikuttaa suoraan Suomen hintoihin. Panosten omavaraisuus Suomessa vaihtelee paljon. Kasvinsuojeluaineet lannoitetypen raaka-aine tuodaan ulkomailta. Fosforin suhteen olemme omavaraisia.

Menestyvien maatalousyrittäjien ominaispiirteitä 17.11.2022

TTS:n Janne Karttunen valottaa menestyvien maatalousyrittäjien ominaispiirteitä SmartFarmers-hankkeen tutkimustulosten pohjalta.

Mitä menestyvät maatalousyrittäjät tekevät toisin? 17.11.2022

Luken tutkimuspäällikkö Hanna Karikallion esityksessä pureudutaan erilaisten yrittäjien toimintatapaan.

Ennakoinnilla menestystä 17.11.2022

ProAgria Keskusten Liiton Ari Nopanen esityksessä lähdetään ennakoinnin avulla rakentamaan tilan menestymisen avaimia.

Den europeiska och globala marknadens betydelse för den finländska primärproduktionen 25.11.2022

Lukes specialforskare Csaba Jansik belyste nyligen den globala situationen för livsmedelsmarknaden i Finland. Han gick igenom produktions- och prissituationen för viktiga jordbruksprodukter.

En titt på den finska matmarknaden 25.11.2022

Lantbruksekonom Pekka Kinnunen tog en titt på livsmedelsmarknaden i Finland utgående från PTT:s konjunkturprognos. Producentpriserna i Finland har gått upp allt sedan förra året. På spannmålssidan är prisuppgången på väg att jämna ut sig.

Kasvistieto – Prisinformation för att stödja beslutsfattande 25.11.2022

Kasvistieto Oy hjälper producenten med prognoser. Verkställande direktör Mika Ilomäki berättade om producentpriser för frilands- och växthusgrönsaker, frukter och bär.

Ajankohtaista kannattavuudesta, markkinasta ja yritysjohtamisesta