Kasvata tiedolla webinaarit/ Tillväxt med kunskap webbseminarier 2022-2023

Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin maksuton ajankohtaiswebinaarien sarja jatkuu vuonna 2023. Tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen, hallinnon ja edunvalvonnan toimijat tarjoavat tuoretta tietoa, jolla tuetaan yrittäjiä. Keskustelua jatketaan AgriHubin keskusteluryhmässä. Siellä voit ehdottaa myös uusia aiheita webinaareille.

Kasvata tiedolla keskusteluryhmään

Pidettyjen webinaarien esitykset/ Presentationer av webbseminarier

Energilösningar för lantbruk

Fredrik Ek från SLF visar exempel på energiavändning på enskilda gårdar

Aktuellt om gödselmarknaden

Marknaden ännu svår att förutspå, påpekar Stefan Dahlvik från Yara: ”Det rör sej en del spekulationer på marknaden. Gödselmedel finns i flera olika ”former” och importeras också till Finland. Ryssland har exporterat och exporterar ännu stora mängder gödselmedel. Vi tror ännu att tillgång till gödselmedel inte är ett problem.”

Energimarknaden – bakgrund och framtidsutsikter

Göran Koreneff från VTT framlysar marknadsprisets utveckling av bränslen, utsläppsrätter, faktorer som inverkar på elpriset och slutanvändarprisets komponenter.

Energiatehokkuutta vai omavaraisuutta 4.4.2023

Energian tuotanto on aina ollut kiinnostavampaa kuin energian kulutus, kertoo Maarit Kari Pro Agria Keskusten liitosta.
Bioenergia suosiossa, mutta harva traktori tai robotti toimii puulla. Aurinkosähkö nousussa, mutta harmillisen sesonkiluonteista.
Sähköistyminen on trendi.

Viljelyratkaisut kustannuspaineessa

Tuotantokustannusten kasvaessa viljelyratkaisuja on pohdittava sekä tarkasteltava mitä uusi tukijärjestelmä mahdollistaa ja edellyttää.

Katsaus lannoitteiden raaka-ainemarkkinoihin

Jukka Virolainen MMM:stä kuvasi lannoitteiden raaka-ainemarkkinoiden tapahtumia ja raaka-ainevirtojen suuntia.

Energiamarkkinat – taustat ja näkymät

VTT:n Göran Koreneff kävi esityksessään läpi energiamarkkinan tapahtumia ja mitä jatkossa on odotettavissa Suomen ja Euroopan osalta.

Lönsamhetsberäkningar för trädgårdsproduktionen 9.3.2023

I sin presentation diskuterade Anu Koivisto trädgårdsproduktionens betydelse för den övergripande beräkningen av det finländska jordbruket och trädgårdsnäringen och presenterade lönsamhets- och produktionskostnadsberäkningen för uppdaterad och fritt tillgänglig trädgårdsproduktion.

Ekonomidoktorn i uppföljning av lönsamheten på gårdsnivå 9.3.2023

Jukka Tauriainen från Naturresursintitutet berättar, hur kan man ta reda på gårdens lönsamhet med hjäp av Ekonomidoktorn.

Systematisk finansiering, kontanthantering och avskrivningar på gården 9.3.2023

Mikko Yli-Kuivila från OP Södra Österbotten berättar om jordbruksföretagets planmässiga finansiering, kassaförvaltning och avskrivningar

Puutarhatuotannon kannattavuus- ja tuotantokustannuslaskelmat 12.1.2023

Anu Koivisto Lukelta kävi esityksessään läpi puutarhatuotannon merkitystä suomalaisen maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskennassa sekä esitteli päivitettyjen ja vapaasti saatavilla olevan puutarhatuotannon kannattavuus- ja tuotantokustannuslaskelma excelin.

Kasvistieto – hintatietoa päätöksenteon tueksi 27.10.2022

Toimitusjohtaja Miika Ilomäen edustama Kasvistieto Oy kerää avomaan- ja kasvihuonevihannesten sekä marjojen ja hedelmien tuottajahintoja viljelijöiltä ja pakkaamoilta. Arviot sadon laadusta ja määrästä auttavat tuottajaa ennakoinnissa, asiakasviestinnässä ja raportoinnissa.

Euroopan ja globaalin markkinan merkitys suomalaiselle alkutuotannolle 27.10.2022

Luken erikoistutkija Csaba Jansik käy läpi Suomen markkinatilannetta globaalia tilannetta vasten. Tuotantopanosten maailmanmarkkinahintojen kehitys vaikuttaa suoraan Suomen hintoihin. Panosten omavaraisuus Suomessa vaihtelee paljon. Kasvinsuojeluaineet lannoitetypen raaka-aine tuodaan ulkomailta. Fosforin suhteen olemme omavaraisia.

Mitä menestyvät maatalousyrittäjät tekevät toisin? 17.11.2022

Luken tutkimuspäällikkö Hanna Karikallion esityksessä pureudutaan erilaisten yrittäjien toimintatapaan.

Ennakoinnilla menestystä 17.11.2022

ProAgria Keskusten Liiton Ari Nopanen esityksessä lähdetään ennakoinnin avulla rakentamaan tilan menestymisen avaimia.

En titt på den finska matmarknaden 25.11.2022

Lantbruksekonom Pekka Kinnunen tog en titt på livsmedelsmarknaden i Finland utgående från PTT:s konjunkturprognos. Producentpriserna i Finland har gått upp allt sedan förra året. På spannmålssidan är prisuppgången på väg att jämna ut sig.

Kasvistieto – Prisinformation för att stödja beslutsfattande 25.11.2022

Kasvistieto Oy hjälper producenten med prognoser. Verkställande direktör Mika Ilomäki berättade om producentpriser för frilands- och växthusgrönsaker, frukter och bär.

Ajankohtaista kannattavuudesta, markkinasta ja yritysjohtamisesta

Kaikki ajankohtaiset ›