Koulutus – oppia ikä kaikki

Koulutus antaa peruslähtökohdan työhön maatalouden ja puutarhatalouden parissa. Tutkintokoulutuksen lisäksi osaamista voi kehittää työn ohessa eri tavoin: suorittamalla tutkinnonosia, täydentämällä ammatillista osaamista erikoisammattitutkinnolla tai korkeammalla koulutuksella tai vaikkapa osallistumalla lyhytkestoisille täydennyskursseille ja/tai hankkeiden järjestämiin tapahtumiin.

Monenlaista koulutusta

Tutkintokoulutus

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, agrologi, hortnomi, agronomi…. Maataloutta ja puutarhataloutta voi opiskella jokaisella koulutusasteella Suomessa.

Täydennyskoulutus

Kaipaatko hieman lisää tietoa oman työsi tueksi? Tai uusia ajatuksia ja näkemyksiä oman tilan kehittämiseen? Tutkinnon osien suorittaminen tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot voivat olla Sinulle oikea ratkaisu!

Lyhyet kurssit ja opintomatkat

Maaseuturahaston hankkeet ovat aiemmilla rahoituskausilla mahdollistaneet laajan koulutushanketoiminnan yrittäjien tarpeisiin vastaamiseksi. Oletko jo ollut mukana omalla alueellasi hankkeissa? Tai muissa lyhyissä koulutuksissa ja opintomatkoilla? Jos olet, niin olet jo elinikäisen oppimisen polulla. Vertaisoppiminen maataloudessa ja puutarhataloudessa on tärkeää, toisten kokemukset antavat uutta näkökulmaa oman tilan suunnitelmiin.

Käytäntöä tukeva maatalousopetus

Opinnäytetyöt ja pro gradut käyttöösi

Ammattikorkeakoulujen Theseus-palvelun opinnäytetyöt ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan pro gradu-työt ovat erinomaisia tietolähteitä, kun haet tietoa käytännön työelämän haasteisiin.

Ammattikorkeakouluissa tehtävät opinnäytetyöt ovat avoimesti saatavilla ja hakutoiminnolla voit rajata itseäsi kiinnostavia aiheita. Hakua voit käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Maatalous- ja puutarha-alan korkein opetus on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Osa tutkielmista on avoimesti saatavilla. Hakua voit käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opetusmaatilat

Oppimisympäristöt, opetusmaatilat, koulutilat, mollit, mulli-akatemiat… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Aika oman alan opinnoissa on monelle mieleenpainuvaa, vaan mitä niillä tapahtuukaan nykyään?

Ajankohtaista koulutuksesta

Kaikki ajankohtaiset ›