Forsknings- och utvecklingsmiljöer för smart lantbruk

Forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom lantbruket utförs vid många läroanstalter inom denna sektor. Verksamheten betjänar främst aktörerna i varje region, men via detta kan du ta del av andras verksamhet och söka samarbetspartner. Som jordbrukare kan du ta upp frågor som man bör söka ny information om och nya lösningar för i FoUI-arbetet.

FoUI-verksamhet vid yrkeshögskolor

Lapplands yrkeshögskola

Lapplands yrkeshögskola tillhandahåller utbildning samt forskning och utveckling på campus i Rovaniemi, Kemi och Torneå. Basjordbruket är ingen huvudprioritering inom undervisningen, liksom inte heller i projekten. Däremot ligger fokus på naturen i Lappland med alla dess gåvor, och därmed är även basjordbruks- och livsmedelsproduktionen representerad.

Uleåborgs yrkeshögskola

Uleåborgs yrkeshögskola tillhandahåller utbildning inom informationsteknik, kultur, företagsekonomi, naturresurssektorn, social- och hälsovård och teknik. Den senaste tiden har framför allt kunskapen om bioekonomi och cirkulär ekonomi stärkts avsevärt.

Seinäjoki yrkeshögskola

Tavastehus yrkeshögskola (HAMK) och dess traditionella Mustiala campus är idag en ekologisk mjölkgård vars åkerdata finns att tillgå för alla. Åkrar, boskap, gårdens väderstation och ISOBUS-traktor samt jord- och spannmålslaboratorier skapar möjligheter till olika slags forskning.

Tavastehus yrkeshögskola

Tavastehus yrkeshögskola (HAMK) och dess traditionella Mustiala campus är idag en ekologisk mjölkgård vars åkerdata finns att tillgå för alla. Åkrar, boskap, gårdens väderstation och ISOBUS-traktor samt jord- och spannmålslaboratorier skapar möjligheter till olika slags forskning.

Yrkeshögskolan Savonia

Yrkeshögskolan Savonia är utbildare av agrologer i sin region och östra Finland samt en stark projektaktör inom naturresurssektorn. Flerformsundervisning tillhandahålls på Idensalmi campus och tre satellitcampus, och i projektverksamheten är samarbetet brett.

Tammerfors universitet

På Tammerfors universitets campus i Björneborg bedrivs forskning och utveckling även inom jordbruk, särskilt när det gäller databehandling. Mångsidig utrustning och kompetens är tillgängliga för hela branschen.

Yrkeshögskolan Centria

Yrkeshögskolan Centria tillhandahåller förutom IKT- och programvaruutbildning även utbildning i kemisk teknik och produktionsekonomi i Ylivieska, Karleby och Jakobstad. Tyngdpunktsområdena för både undervisningen och FoUI-verksamheten är digitalisering, bioekonomi och kemi, företagande och välbefinnande samt produktionsteknik.

Jyväskylä yrkeshögskola

Jyväskylä yrkeshögskola tillhandahåller examensutbildning på tre campus i Jyväskylä centrum och vid Jyväskylä yrkeshögskolans Institut för bioekomi, som ligger på Bioekonomicampus i Tarvaala i Saarijärvi. Institutet för bioekonomi är en mångsidig testplats för olika tekniker.

FoUI-verksamhet vid läroanstalter på andra stadiet

Kpedu – Mellersta Österbottens yrkesinstitut

Mellersta Österbottens Utbildningssamkommun (Kpedu) tillhandahåller utbildning på andra stadiet i Karleby, Perho, Kaustby, Kelviå, Jakobstad och Kannus. Utbildning inom naturresurssektorn tillhandahålls i Kaustby, Perho och Kannus, som i vår även införde ett nytt modernt forskningsfähus. I Kannus finns det också en ny veterinärmottagning för smådjur och olika körsimulatorer för användning inom jord- och skogsbruket.

POKE – Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE är en yrkesläroanstalt på andra stadiet med verksamhetsställen i Äänekoski, Saarijärvi, Viitasaari och Laukas. Utbudet av utbildning för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och annan komplettering av kunskaper är mångsidigt.

YSAO – Ylä-Savon ammattiopisto

På undervisningsgården på andra stadiet vid Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO, i Peltoniemi i Idensalmi avläggs grundexamina och specialyrkesexamina inom djurskötsel, jordbruk och företagande samt jordbruksteknik. YSAO är i stor omfattning med i den regionala projektverksamheten i samarbete med Savon ammattiopisto Sakky, naturresurssektorn inom yrkeshögskolan Savonia och Naturresursinstitutets forskningsstation i Maaninka.