Mikä on DIH?

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (DIH) ovat toimijoiden verkostoja, jotka tarjoavat digitalisaatiota tukevia palveluja yhden luukun periaatteella. Palvelut tukevat muun muassa liiketoiminnan ja osaamisen kehitystä, testauspalveluja ja infrastruktuurien yhteiskäyttöä, verkostojen rakentamista ja rahoitusneuvontaa.

DIH lyhyesti

Digitaaliset innovaatiokeskittymät (Digital Innovation Hub, DIH) ovat toimijoiden verkostoja, jotka tarjoavat digitalisaatiota tukevia palveluja yhden luukun periaatteella. Palvelut tukevat muun muassa liiketoiminnan ja osaamisen kehitystä, testauspalveluja ja infrastruktuurien yhteiskäyttöä, verkostojen rakentamista ja rahoitusneuvontaa.

DIHit ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, joiden tavoitteena on kiihdyttää teollisuuden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen sektorin digitaalista murrosta. DIHit ovat keskeinen osa eurooppalaista sisämarkkinastrategiaa ja eurooppalaisen teollisuuden digitalisaatiopolitiikkaa. DIHeillä on usein tietty sovellusalue- tai teknologiapainopiste sekä kytkentä alueelliseen erikoistumiseen.

DIHit auttavat asiakkaitaan kohtaamaan haasteensa liiketoimintakeskeisesti tukeutuen yleiseen palvelumalliin, tarjoten sellaisia palveluja, joita ei ole valmiina saatavissa muutoin. DIH-palvelut voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: ekosysteemipalvelut, teknologiapalvelut ja liiketoimintapalvelut.

Digitaalisten innovaatiokeskittymien toimintamalli nojaa kahteen toimintoon:

1) tietämyksen ja asiantuntemuksen, laitteiden ja tilojen sekä kontaktien ja verkostojen jakamiseen sekä

2) toimijoiden yhdistämiseen oikeiden taitojen sekä yhteisten markkinoiden kehittämiseksi.

DIH-toimija on luotettu osapuoli. Se varmistaa luottamuksellisuuden sopimuksilla, jotta teknologiaa ja tietämystä voidaan jakaa tarvittavalla tavalla.

DIHit tarjoavat palvelujaan erityisesti lähialueellaan. DIHit sisällyttävät toimintansa piiriin erilaisia yhteistyökumppaneita, kuten osaamiskeskuksia, yrityksiä, rahoituslaitoksia, hallintoa ja niiden alaisia organisaatioita ja oppilaitoksia. DIHit liittyvät usein alueelliseen erikoistumiseen, mutta ne hyödyntävät usein yhteistyökumppaneita myös alueen ulkopuolelta.

Orkestroija

Orkestroija koordinoi, organisoi ja /tai asettaa ohjelman DIHille. Orkestrointi voi olla toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteena, tai alueellisen organisaation tai varta vasten perustetun organisaation, kuten säätiön voimin.

Osaamiskeskus (Competence Center)

Osaamiskeskukset tarjoavat tietämystä, teknologiaa, infrastruktuuria, toimintoja ja tiloja, jotka tukevat teknologista muutosta. Osaamiskeskuksia ovat muun muassa yliopistot, soveltavat tutkimus- ja teknologiaorganisaatiot sekä toisinaan myös yritysten laboratoriot. Osaamiskeskus voi toimia myös DIH orkestroijina.

Periaatekuva DIHistä