Itsensä johtaminen

Tärkein elementti menestyvän yrityksen takana on omasta terveydestään ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan huolehtiva yrittäjä. Yrityksen ja ja yrittäjän hyvinvointi peilaa myös työntekijöiden hyvinvointiin, motivaatioon sekä osaamiseen. Tässä osiossa annetaan vinkkejä hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen.

Hyvinvoiva yrittäjä

Mieli vahvaksi

Mielen hyvinvointi on fyysisen hyvinvoinnin ohella keskeinen voimavaratekijä. Hyvinvoiva mieli mahdollistaa arjen normaalien haasteiden edessä tasapainottelun, itsensä ja toisten arvostuksen tunteen sekä toimivat vuorovaikutustilanteet toisten kanssa.

Tukiverkostot vesille

Elämän vaatimukset ja vastamäet on helpommin kohdattavissa, kun omat tukiverkostot ovat kunnossa. Tukiverkostoja on hyvä kutoa itselle riittävästi ja vaalia sitä, että ne säilyisivät elinvoimaisina. Verkostoituminen, toimivat ihmissuhteet sekä yhteisöllisyys vahvistavat hyvinvointia ja voimavaroja.

Osaaminen ajantasalle

Omien vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta omaa osaamistaan voi kehittää sen mukaisesti. Osaaminen ja ammattitaito ovat merkittäviä voimavaratekijöitä, sillä taito huolehtia yrityksen liiketoiminnasta ja sen kannattavuudesta heijastuvat myös yrittäjän hyvinvointiin.

Ajankäyttö kuriin

Onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittaminen on tärkeä voimavara. Työn tekemiseltä on hyvä jäädä aikaa myös läheisille, ystäville ja harrastuksille. Ajankäytön hallinta on yksi merkittävä tekijä yrittäjän hyvinvoinnin ja yrityksen toiminnan taustalla.