Verkostot apuna tiedon liikkumisessa

Verkostot yhdistävät tekijöitä, ihmisiä, joilla on jotain yhteistä. Yhteinen tavoite voi saada verkoston muodostumaan tai verkosto voi syntyä tiedonvaihdon ympärille. Täältä löydät tiesi verkostojen äärelle. Vinkkaa verkostosta lähettämällä sähköpostitse tietoa agrihubi@luke.fi! Lisäämme tiedon verkostosta tänne.

Tuotantosuunta- ja toimialakohtaisia verkostoja

Marjatieto

Marja-alan kehittämiseksi tarvitaan uutta ja tehokkaampaa alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Marja-alalla tarvitaan marja- ja markkinatutkimusta, koetoimintaa, koulutusta, neuvontaa, markkinointia sekä eduntalvontaa. Yhteistyön kehittämiseksi perustetaan ydinryhmä, joka on sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

VYR:n jäsenistö koostuu koko viljaketjun toimijoista. Mukana toiminnassa on alkutuotanto (MTK, SLC), tuotantopanos-teollisuus, viljakauppa, vilja- ja öljykasviteollisuus, leipomot, tutkimus ja neuvonta. VYR:n kautta on saatavilla mm. tuotantokustannuslaskuri, markkinatietoa ja erilaisia markkinaa kuvaavia raportteja.

Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR

PAYR:n jäsenet ovat suurimmaksi osaksi perunanviljelijöitä, pakkaajia ja tuottajia, sekä peruna-alalla vaikuttavia yrityksiä. Lisätietoa yhteistyöryhmästä, sen jäsenistä ja toiminnasta löydät alla olevasta osoitteesta.

ÄlyAgri

ÄlyAgri-verkosto tuo maatalousalan ja teknologia-alan toimijoita yhteen ja jalkauttaa tutkimusosaamista ja innovaatioita yritysten käyttöön. Verkosto auttaa teknologiayrityksiä tunnistamaan ratkaistavia ongelmia yhdessä yrittäjien kanssa. Verkosto tehostaa TKI-ympäristöjen käyttöä sekä nostaa esiin yritysten koulutustarpeita.

ÄlyAgri

Luomuinstituutti

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokajärjestelmässä. Luomuinstituutti toimii johdettuna verkostona, jonka koordinaatioyksikkö toimii Luonnonvarakeskuksen tutkimusyhteistyöpaikassa Mikkelin yliopistokeskuksen yhteydessä ja Viikin kampuksella Helsingissä. lnstituutin tutkimus- ja kehittämistoiminta tehdään tutkijaverkostossa, jonka muodostavat Helsingin yliopiston sekä Luonnonvarakeskuksen tutkijat ja asiantuntijat. Lähde: luomuinstituutti.fi

Eläinten hyvinvointikeskus

Eläinten hyvinvointikeskus EHK on riippumaton asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. EHK levittää tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista ja edistää yhteistyötä tutkimuksen ja viranomaisvalvonnan välillä. Eläinten hyvinvointikeskus EHK ylläpitää Eläintieto -sivustoa. Lähde: elaintieto.fi

Opetustilat

Ympäri Suomen opetusmaatiloilla on maatalousalan opetuksen ohella mahdollisuuksia ja halua toimia myös alan kehittäjinä. Opetusmaatilat ovat valmiita yhteistyöhön erilaisessa tutkimus-, kehitys- ja koetoiminnassa.

AgriFoodCluster Pohjois-Savo

Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri edistää maaseutu- ja ruokasektorin toimijoiden kehittymistä maaseutuelinkeinojen elinvoimaisuuden tukemiseksi. Päämääränä on kehittää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia, jakaa tietoa ja osaamista sekä luoda mahdollisuuksia uusille projekteille koordinoimalla ja fasilitoimalla klusterin toimijoiden yhteistyötä.

AgriFoodCluster Pohjois-Savo https://agrifoodclusterns.fi/fi/