Kannattava, kestävä ja uudistuva maatalous

Ruoantuotanto on yhteispeliä, missä voimat on koottava yhteen maatalous- ja puutarhayrittäjien tueksi. Uusin tieto on saatava ketterästi neuvonnan, koulutuksen ja yrittäjien käyttöön.

AgriHubi- maatilayritysten osaamisverkosto on vastaus Reijo Karhisen ’Uusi Alku’ -raportissa (2019) esitettyyn toimenpide-ehdotukseen maatalouden uuden palvelu- ja osaamiskeskuksen perustamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö osoitti kaksivuotisen käynnistämisen koordinoinnin Luonnonvarakeskukselle vuosille 2021–2022.

AgriHubi on avoin verkostojen verkosto. Kaikki toimijat, jotka haluavat parantaa maatalouden kannattavuutta ja kestävyyttä, edistää älymaataloutta ja datalähteiden ja -varantojen tehokkaampaa käyttöä, ovat tervetulleita mukaan.

Yhdessä tekemällä muutos vauhtiin

Suomalaisen maatalouden kannattavuus paranee vain sinnikkäällä yhteistyöllä. Yhdessä etsimme ratkaisut kannattavuuskriisiin ja saamme aikaan muutoksen, jolla maatalous on houkutteleva elinkeino myös tulevaisuudessa. Yhteistyötä tehdään laajasti, eri verkostoissa ja monien muiden verkostojen kanssa.

AgriHubi on mukana Maaseutuverkoston Vihreän kasvun teemaryhmässä vuosina 2021 – 2022.

AgriHubi on kutsuttu mukaan Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijaryhmään Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ryhmään. Osaamisen ennakointifoorumissa kerätään tietoa koulutuksen suuntamiseen tulevaisuuden osaamistarpeisiin nähden.

AgriHubi-osaamisverkoston koordinaattorina toimii Susanna Lahnamäki-Kivelä Luonnonvarakeskuksessa.