Yritysjohtaminen

Maatiloilla ja puutarhoilla tehdään päivittäin päätöksiä, joiden tulisi auttaa saavuttamaan yrityksen tavoitteet. Näissä päätöksissä nojataan monenlaiseen osaamiseen ja tietoon. Lue lisää Maatilayrityksen johtamisen tiekartasta vuoteen 2030.

Maatilayrityksen johtamisen tiekartta

Yritystalouden termit haltuun

Jos mietityttää, mitä ovat maatilatalouden tunnusluvut tai miten lasketaan maatilan nettotulos, täältä saat siihen vastauksen.

Tunnuslukujen laskenta ja tulkinta

Yrityksen johtaminen

Tilan toiminnan suunnittelu

Tilan toiminnan suunnittelussa on huomioitava sekä pitkän aikavälin tavoitteet että lyhyen aikavälin toiminta. Molempia on suunniteltava, tavoitteet asetettava ja niiden oltava yhdensuuntaiset. Lue lisää yrityksen liiketoimintamallin suunnittelusta.

Riskien hallinta

Maatalouden ja puutarhatalouden riskeihin kuuluvat mm. markkinariskit, sääriskit, henkilöriskit kuin omaisuusriskitkin. Niiden säännöllinen arviointi ja riskeihin varautuminen mahdollistavat riskien toteutuessa vahinkojen minimoitumisen. Kaikkiin riskeihin, kuten markkinoiden äkillisiin muutoksiin, voi olla vaikeaa varautua. Kuitenkin muutosjoustava yritys voi kestää niitäkin paremmin.

Hankinnat

Maatalouden ja puutarhatalouden tuotantopanosten hankinta on merkittävässä roolissa alkutuotantoyritysten taloudellisen tasapainon rakentamisessa. Hankintojen ajoittaminen, yhteishankinnat, kilpailuttaminen ja vaihtoehtojen punnitseminen ovat keinoja hallita hankintakustannuksia. Tällä hetkellä tuotantopanosten markkinatilanne on poikkeuksellinen ja hankintojen tekeminen vielä aiempaakin haastavampaa. Vaihtoehtojen tarkastelu on vielä entistäkin tärkeämpää.

Henkilöstöjohtaminen

Puutarhatuotannossa henkilöstöjohtaminen ja työllistäminen ovat usein tutumpaa ja toiminnassa hieman erilaiset painopisteet kuin muun alkutuotannon parissa. Isot puutarhatilat ja kasvihuoneet työllistävät runsaasti ja monesta eri kulttuurista tulevia työntekijöitä. Muussa alkutuotannossa työvoiman muodostaa isolta osin yrittäjät ja heidän perheensä.

Markkinointi

Eri tiloilla strategia tuotteiden myynnin suhteen vaihtelee. Sopimustuotanto on osalle tuotannosta keino markkinoida omat tuotteet, toisilla tiloilla taas strategisena valintana on suoramyynti kuluttajille tai toimiminen päivittäistavarakaupan kanssa.

Ennakointi

Toimintaympäristön muuttuessa ennakoinnin merkitys on kasvava ja sen tulee olla osa päivittäistä toimintaa. Näkemystä tulevista kehityssuunnista voi saada useista eri lähteistä ja niiden avulla koota tietoa oman yrityksen toiminnan johtamiseen.

Osakeyhtiöittämisestä askel kohti tehokkaampaa maatilabisnestä

Suomen Yrittäjäopiston tuottamat tietokortit antavat sinulle perustiedot siitä, mitä maatilan yhtiöittämiseen liittyy ja mitä se käytännössä tarkoittaa tilan johtamisen näkökulmasta.

Maatilan osakeyhtiöittäminen

Tuotantosuuntakohtaisia materiaaleja tilan toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen

Käsikirja auttaa maitotilayrityksiä hyödyntämään kokonaisvaltaista johtamista

Maitotilayrityksille on luotu uusi käsikirja ja työkirja yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Käsikirjan ja työkirjan ovat laatineet Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston taloustieteen osaston asiantuntijat yhteistyössä maitotilayrittäjien kanssa Osuuskunta Maitosuomen, Maitovaltuuskunnan ja Maaseuturahaston tuella. Käsikirja ja työkirja auttavat maitotilayrittäjää omaksumaan kokonaisvaltaisen johtamistavan.

Talousopas aloittaville marjanviljelijöille

Tähän oppaaseen on koottu kaikkein olennaisimpia marjatilan talouden hallintaan tarvittavia aihepiirejä sekä muutamia katelaskelmia. Laskelmista näkyy millaisia tuloja ja menoja marjahehtaaria kohden syntyy. Oppaan ovat koonneet ProAgria Keski-Suomen asiantuntijat Fanny ja William Ruthin säätiön avustuksella.

Ajankohtaista yritysjohtamisesta

Kaikki ajankohtaiset ›