Neuvontaa, uutta tietoa ja koulutusta

Yrittäjien kumppaneita ovat neuvonta, tutkimus ja koulutus. Ne jokainen tuottavat erilaisia palveluita ja sisältöjä yrittäjien avuksi. Täältä löydät lisätietoa näistä.

Mistä lisää tietoa, kokemusta ja osaamista?

Neuvontaa

Neuvo2020 -palvelu on maatalous- ja puutarhayrittäjille tuettua tilakohtaista tukea. Ruokaviraston sivuilta löydät Neuvo2020 -järjestelmään hyväksytyt neuvojat.

Välitä viljelijästä – älä unohda!

Maatalousyrittäjänä työ ja siihen liittyvät kuormitustekijät nousevat suuriksi, joskus ylitsepääsemättömiksi. Ole rohkeasti yhteydessä oman alueesi Välitä viljelijästä -yhteyshenkilöön.

Koulutus

Tutkintokoulutus antaa perusvalmiudet alalle. Suomessa on liki 30 maatalousalan oppilaitosta, jotka tarjoavat ammattillista koulutusta. Agrologiksi voi opiskellessa seitsemässä ammattikorkeakoulussa. Maatalouden ylintä korkeakoulutusta antaa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Tutkimusta, uutta tietoa ja parhaita käytänteitä

Tutkimus

Suomessa tehtävä maataloustutkimus palvelee suomalaisia olosuhteita. Olemme maailman pohjoisin maatalousmaa jossa on paljon sisäistä vaihtelua viljelyvyöhykkeide välillä. Tutkimuksen keinoin tuotetaan tietoa yrittäjien avuksi, neuvonnassa ja koulutuksessa eteenpäin vietäväksi sekä poliittisen päätöksenteon tueksi.

Uutta tietoa

Tiedätkö mistä kaikkialta voit hakea uutta tietoa? Tänne kokoamme yhteen eri tietolähteitä, tule ja ylläty!

Parhaita käytänteitä

Suomalaisen alkutuotannon tuotanto-osaaminen on hyvää. Niinpä meillä onkin iso liuta parhaita käytänteitä eteenpäin vietäväksi. Hyvät toimintatavat ja -mallit auttavatkin kehittämään omaa tekemistä. Laatukäsikirjat antavat eri tuotantosuuntien yrittäjille tukea oman tekemisen hyvän tason ylläpitämiseen.