Älymaatalouden teemaryhmä

AgriHubin teemaryhmä edistää älymaataloutta maa- ja puutarhataloudessa.

Älymaatalouden tiekarttaa päivitetään

Älymaatalouden teemaryhmä vaihtaa ja jakaa tietoa älymaatalouden ajankohtaisista asioista. Teemaryhmään kuuluu edustajia 20 organisaatiosta: viljelijöitä, hallintoa, tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa. Kerran kuukaudessa yhteisessä virtuaalipalaverissa suunnitellaan verkostotoimintaa.

Teemaryhmäläiset ovat laatineet Älymaatalouden tiekartta 2030 -raportin, kommentoineet maataloustukiehdotusta teknologiaan liittyvissä asioissa sekä keskustelleet Suomen digitaalisen kompassin ulottuvuuksista maatalouden kannalta. Organisaatiot osallistuvat kukin omalla asiantuntemuksellaan, ja näin saadaan muodostettua yhteinen tilannekuva. Tämä auttaa järkevän työnjaon muodostumista sektorille tärkeiden asioiden edistämisessä ja toimijoiden erityisosaaminen voidaan hyödyntää verkostossa tehokkaasti.

Tällä hetkellä teemaryhmä on päivittämässä Älymaatalouden tiekartta 2030 -raporttia, sillä tiekartan julkaisemisesta on kulunut kaksi vuotta. Yhdessä analysoidaan, etenemmekö tiekartan viitoittamalla polulla.

Teemaryhmäläiset ovat aktiivisia erilaisissa älymaatalouden tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeita erilaisissa älymaatalouden tutkimusaiheissa. Hankkeet koskevat teemoja, jotka liittyvät hajautettuihin infrastruktuureihin ja data-avaruuksiin, datalähteiden kartoitukseen ja datojen kuvailemiseen käyttöä varten, datan käytön säännöistä sopimiseen ja tietoverkkoihin. Meneillään on useita tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja maatilojen yhteisiä kehittämisprojekteja sensori-, robotiikka-, tekoäly- ja tiedonhallinnan teknologioista. Uutta teknologiaa kokeillaan ja demoillaan yhteisissä projekteissa maatilayritykset kanssa.

Videotervehdyksiä maailman suurimmilta maatalouskonemessuilta Saksan AgriTechnicasta marraskuulta 2023