Liiketoimintamallista liikkeelle

Liiketoimintamalli kuvaa maatalous- ja puutarhayritysten liiketoiminnan keskeiset toiminnot ja menestystekijät

Suunnittele, arvioi ja kehitä liiketoimintaasi

Liiketoimintamalli kuvaa sitä, miten yrityksen strategiaa sovelletaan käytännössä. Liiketoimintamallia rakennettaessa yrittäjä määrittelee tuotteen tai palvelun arvolupauksen, ansaintalogiikan, asiakassegmentit, arvioi tuotteensa markkinoiden koon ja strategiset kumppanit.

Liiketoiminnan kehittäminen tarkoittaa omaan toimintaan liittyvän tiedon hankintaa ja jatkuvaa jäsentämistä. Tämä auttaa yrittäjää vähentämään liiketoimintaan liittyvää epävarmuutta. Liiketoimintasuunnitelmassa liiketoimintamalliin on lisätty yksityiskohtaiset rahoitus- ja taloussuunnitelmat, ennusteet ja riskianalyysi. Mm. rahoittajille esitettävissä suunnitelmissa tulee olla yksityiskohtaiset kassavirtalaskelmat tulevalle vuodelle sekä rahoitus- ja tulosbudjetit ja -ennusteet 3–5 vuodelle.

Hyödyllisiä vinkkejä

Ely-keskusten palvelusta löytyy neuvontapalvelujen tarjontaa sekä tietoa investointituista, joissa mm. yrittäjä ottaa liiketoimintasuunnitelmalla kantaa investoinnin toteutettavuuteen.

Lähiruokayrittäjän työkirja