Laskurit

Maatalouteen ja puutarhatalouteen on tehty runsaasti erilaisia laskureita. Niiden avulla voit laskea mm. tuotantokustannuksia ja suunnitella investointeja. Lisäksi voit selvittää tuotannon hiilijalanjälkeä siihen kehitetyillä laskureilla. Kunkin laskurin alta löydät linkin laskurin alkuperäiseen toteuttajaan ja sijaintiin.

Vapaasti saatavilla olevia kustannus- ja suunnittelulaskureita

VYR Tuotantokustannuslaskuri

Vilja-alan yhteistyöryhmä on julkaissut vapaasti käytettävän kustannuslaskurin, jonka avulla voidaan hahmottaa tilan muuttuvia kustannuksia. Laskurin kautta pystyy myös vertailemaan omia lukujaan ProAgrian lohkotietopankin kannattavuudelta parhaimpaan neljännekseen.
Viljelykasvien tuotantokustannusten laskenta tuottaa tietoa siihen, mitkä ovat viljelyn kokonaiskustannukset omalla tilalla tuotettua satokiloa tai -tonnia kohden. Laskennassa huomioidaan niin muuttuvat kustannukset (kylvösiemen, lannoitukset, kasvinsuojelu, polttoaineet), työkustannukset kuin kiinteät kustannukset (koneet, rakennukset, pelto).
Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Nurmen tuotantokustannuslaskuri

Tilojen välillä on runsaasti eroja nurmirehun tuotantokustannuksessa. Tämän laskurin avulla voi selvittää oman tilan tiedoilla mikä on nurmirehun tuotantokustannus.

Lähde: A-Tuottajat Oy

Ota käyttöösi puutarhatuotannon tuotantokustannuslaskurit

Puutarhatuotannon tuotantoon räätälöity excel -pohja auttaa puutarhatuotannon eri tuotantosuuntien laskelmien laatimisessa.

Puutarhatalouden laskelmapohjat

Hiilijalanjälkilaskurit

Kasvihuonetuotannon hiilijalanjälkilaskuri

Kasvihuoneviljely on Suomessa ensimmäinen toimiala, joka on selvittänyt keskeisten tuotteidensa hiilijalanjäljen. MTT:n tekemä tutkimus julkistettiin 15.1.2013.Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutukset eli hiilijalanjälki on mahdollista laskea Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kehittämällä verkkolaskurilla. Viljelijät voivat laskea tuotteidensa todellisen ilmastovaikutuksen ja optimoida tuotantonsa kasvihuonepäästöt koko tuotantoketjussa. Luonnonvarakeskus on tarkistanut ja päivittänyt laskurin taustatiedot ja toimivuuden vuonna 2018.

Biocode Producer – Hallitse viljelytoiminnan hiilijalanjälkeä

Ryhdy ilmastoviisaaksi tuottajaksi ja ota maksuton verkkopalvelu käyttöön osoitteessa https://producer.biocode.io. Biocode Producer on helppokäyttöinen verkkopalvelu maataloustoiminnan elinkaariarvioiden toteuttamiseen ja ilmastovaikutusten hallintaan. Palvelu auttaa sinua löytämään vaikutusmahdollisuuksia ja osoittamaan asiakkaillesi tekemääsi ilmastotyötä. Peltolohkotasolla tehdyt arvioinnit auttavat sinua optimoimaan viljelykiertoasi ilmastovaikutusten ja tuotteiden hiilijalanjälkien osalta. Arvioi sekä biogeenisiä päästöjä ja poistumia viljelytavoista aiheutuvien maaperän hiilivaraston muutosten seurauksena sekä tuotantopanoksista syntyvää fossiilista hiilijalanjälkeä. Modernilla ja mukautuvalla käyttöliittymällä varusteltu palvelu toimii mobiilissa ja pöytäkoneella.