Tutkimuksesta uutta tietoa elinkeinon avuksi

Tutkimuksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa, joka hyödyttää yhteiskuntaa. Maatalouden ja puutarhatalouden yrittäjiä lähellä olevaa tutkimusta tehdään Luken lisäksi myös muissa organisaatioissa.

Tutkimus

Tutkimus

Avoimen tiede ja tutkimus vahvistaa innovaatiotoimintaa ja parantaa tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa, mm. tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin, päättäjien sekä kansalaisten välillä. Näin todetaan Tulanetin julistuksessa vuosille 2020-2025.

Soveltava tutkimus ja tilayhteistyö

Maatiloilla kertyvä kokemus ja yrittäjien ajatukset tutkimustarpeista ovat tärkeitä, jotta käytännöstä kumpuavia tutkimus- ja selvitysaiheita voidaan viedä eteenpäin. Verkostoidu -osan keskusteluista löydät keskustelualueen, jossa voit tuoda esiin omia tutkimusideoitasi tutkijoiden tietoon. Samalla alueella voit etsiä erilaisten tutkimushankkeiden kuulutuksia tilayhteistyöstä tutkimus-, kehitys-, pilotointi- ja demo-hankkeissa.

Mitä suomalaisessa tutkimuskentässä tapahtuu?

Suomessa toteuttavaa tutkimusta ja sen tuottamia tuloksia on koottuna yhteen Tiede ja tutkimus -sivustolle. Hakutoiminnolla voit etsiä kiinnostavia aiheita ja löytää mm. tutkimusten raportteja sekä haun rajauksilla tiivistää hakutuloksia. Julkisrahoitteisessa tutkimuksessa suositaan usein avointa julkaisua ja raportit ovat luettavissa ilman maksumuuria.

Samasta kanavasta löydät myös avoinna olevat rahoitushaut, mikäli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on osa toimintaasi.

Tutkimuksen toimijoita

Luonnonvarakeskus

Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Tavoittelemme yhteistyössä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa.

Työtehoseura TTS

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Lisäksi Työtehoseura toteuttaa vuosittain noin 100 työelämän kehittämis- ja tutkimushanketta

PTT

Koko nelikymmenvuotisen historiansa ajan PTT:n toiminnan tarkoituksena on ollut kansantalouden tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tähän kuuluvat olennaisena osana julkisen talouden ja talouspolitiikan kysymykset.

Maatalouden ja puutarhatalouden tutkimus suomalaisesta näkökulmasta

Suomen maataloustieteellinen seura kokoaa yhteen suomalaiset tutkijat. Seura julkaisee avoimesti saatavilla olevaa Agricultural and Food Science -lehteä englanniksi sekä järjestää kahden vuoden välein Maataloustieteen päivät. Klikkaa ja tutustu!

Suomen Maataloustieteellinen seura

Perunantutkimuslaitos

Perunantutkimuslaitos harjoittaa perunan tuotantoon ja käsittelyyn liittyvää tutkimusta, neuvontaa, koulutusta ja julkaisutoimintaa.

Tutkimusaiheita ovat mm. lajikkeet, lannoitus, kasvinsuojelu, muu viljelytekniikka ja viljelyn talous. Tutkimuksilla ja hankkeilla hankitaan tietoa perunan tuotantoedellytyksistä nykyisissä toimintaolosuhteissa.

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus

Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus on perustettu vastaamaan Suomen juurikkaanviljelyn haasteisiin ja tarpeisiin. Se on monien vaiheiden kautta ylläpitänyt juurikkaan tutkimusta ja koetoimintaa maassamme vuodesta 1953 lähtien. Nykyiselläänkin tutkimuskeskuksen perustehtäviin kuuluu erityisesti juurikkaanviljelijöiden auttaminen viljelyn ongelmatilanteissa. Teemme tutkimusyhteistyötä maatalousalan yritysten sekä koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Pyhäjärvi-insituutti

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesiensuojelu ja -kunnostus. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tietouden lisääminen ja soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa.

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset ›