AgriHubi vastaa uuden tiedon ja jatkuvan oppimisen haasteisiin

Maatalousalan tutkimus, koulutus ja neuvonta ovat tiivistäneet yhteistyötään ja tuloksena on syntynyt osaamisverkosto AgriHubi. Tästä kertoo blogissaan lisää MTK:n koulutusjohtaja Susanna Aro.

Osaamisverkosto maatilayritysten tarpeisiin

Tiiviimmän yhteistyön tavoitteena on lisätä kasvavien maatilayritysten liikkeenjohdon osaamista. Tämä vahvistaa maatilojen tiedolla johtamista ja luo pohjaa kilpailukyvyn kehittämiselle, riskienhallinnalle ja kriisivarautumiselle muuttuvassa toimintaympäristössä.

Osaamisverkoston lisäarvona halutaan, että nykyvaateisiin vastaava kilpailukykyinen ja ympäristöviisas maatilayritys hyödyntää älymaatalouden ja digitalisaation ratkaisuja ja innovaatioita. Tämä edellyttää entistä parempaa ja nopeampaa tutkimustiedon hyödyntämistä maatalousyrittäjien tarpeisiin.

Lähivuosina ennakoidaan robotiikan, sensoritekniikan, automaation ja big datan pilvipalveluineen tuovan maatiloille lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä. Tässä kaikessa tarvitaan myös tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan entistä parempaa yhteistyötä ja riittävän korkeatasoista osaamista ja neuvonnan tasoa.

AgriHubi osaamisverkosto toimii ennen kaikkea maatilayritysten kilpailukyvyn parhaaksi. Koulutuksen näkökulmasta AgriHubi vastaa sekä uuden tiedon että jatkuvan oppimisen haasteisiin. Verkostossa ovat mukana kaikki maatalousalan koulutustasot eli yliopisto, ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot. Jokaista lenkkiä tarvitaan, jotta niin liikkeenjohdon osaamisen taso kuin älymaatalouden mahdollisuudet saadaan osaksi laadukasta koulutusta.

Alan ammattiopistot ovat keskeisessä roolissa, sillä niitä sijaitsee joka maakunnan alueella ja ne muodostavat tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen konkreettisen vuorovaikutuksen solmun ja kohtaamispaikan. Ammattiopistot tarjoavat erinomaiset fasiliteetit soveltavan tutkimuksen käyttöön.

Koulutuksen, tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyöstä haetaan tehoja irti ja entistä suurempaa vaikuttavuutta. Muodostettava osaamisverkosto AgriHubi aktivoi ja koordinoi eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua erityisesti liikkeenjohdon ja älymaatalouden teemoista. Samalla tarkastellaan, miten eri tahojen tietovarantoja voidaan paremmin hyödyntää maatilojen johtamisessa.

Uusin tutkimustieto ja siihen perustuvat käytännön ratkaisut ja alustojen tarjoamat mahdollisuudet halutaan verkoston avulla entistä nopeammin ja tehokkaammin kilpailukyvyn kehittämiseen. Erilaiset maatilayritykset ovat mukana osaamisverkoston aktiivisena osapuolena vuoropuhelussa, innovatiivisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä tiedonvaihdossa. Näistä halutaan muodostaa demotilaverkosto.

Maamme luonnonvara-alan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen liikkeenjohdon opetuksen laatua kehitetään myös kansallisen arviointikeskuksen KARVin valtakunnallisessa riippumattomassa arvioinnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa selvityksessä käydään läpi, miten maatalousalan liikkeenjohtamisen opetus vastaa työelämän nykypäivän tarpeisiin. Tuloksia saadaan ensi vuoden puolella ja niitä luonnollisesti tullaan hyödyntämään myös osana AgriHubin osaamisverkoston toimintaa.

MTK:n koulutusjohtaja Susanna Aro kuuluu AgriHubin ohjausryhmään.