Viestintäryhmä

AgriHubin ryhmä tekee verkostoviestintää tavoitteenaan saada yhteinen ääni laajasti kuuluviin erilaisten kanavien ja viestinnän keinojen avulla.

AgriHubi KoneAgria-messuilla

Viestinnän ammattilaisista kootun ryhmän tavoitteena on saada tieto liikkumaan teemoista, jotka ovat AgriHubin toiminnassa keskeisiä: liikkeenjohto-osaaminen, älymaatalous ja datan tehokkaampi käyttö. Laajan verkoston avulla tieto tavoittaa nopeasti maatila- ja puutarhayrittäjät, jotka soveltavat tietoa tilansa kannattavuuden parantamiseen. AgriHubin tunnuslauseeksi valittiinkin heti alussa ”Kasvata tiedolla”.

Viestintäryhmä on innovatiivinen ja aktiivinen ryhmä, jossa yhteinen ääni saadaan laajasti kuuluviin erilaisten kanavien ja viestinnän keinojen avulla.Viestintää suunnitellaan ja toteutetaan vuosikellon mukaan. Organisaatioiden välinen yhteistyö tuodaan laajasti näkyviin.

Viestintäverkosto jakaa tietoa, tekee somepostauksia, päivittää verkostoalustan sisältöjä, kokoaa koulutuskokonaisuuksia ja uutiskirjeitä, ottaa kuvia ja videoita, tuo esiin AgriHubia eri maatalous- ja puutarha-alan tapahtumissa sekä suunnittelee viestintää kaikesta AgriHubiin liittyvästä.

AgriHubi Kone-Agriassa