Centria on digiä ja teknologiaa

Centria-ammattikorkeakoulu yhdistää digitalisaation, biotalouden ja kemian yrittäjyyteen, hyvinvointiin ja tuotantonteknologiaan.

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ICT- ja ohjelmistokoulutuksen lisäksi kemian tekniikan ja tuotantotalouden koulutusta Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Painoalat niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa ovat digitalisaatio, biotalous ja kemia, yrittäjyys ja hyvinvointi sekä tuotantoteknologia. Centriassa TKI-toiminta muodostaa merkittävän osan ammattikorkeakoulun toiminnasta, ja opiskelijat osallistuvat hankkeisiin työharjoitteluiden ja opinnäytetöiden sekä vapaavalintaisten opintojen kautta.  

Centrian kansainväliseen älymaatalousverkostoon kuuluvT AnimalSense, SmartAgriHubs, Rural industry DIH, ERIAFF-verkosto sekä S3P Agri-Food. Tuotekehitys- ja yritysyhteistyötä tehdään laajasti paikallisten maatilojen, agrotech- ja agrifood- yritysten, Kannuksen ja Haapajärven ammattiopistojen sekä Luken Ruukin tutkimustilan kanssa. 

Centrialla on 5G-testiverkko, EMC- ja olosuhdetestaus, tietoturvalaboratorio ja kemian ja materiaalitekniikan laboratoriot, joissa on mahdollisuus esimerkiksi NIR-analytiikan palveluihin. Koe- ja tutkimustoiminnassa käytetään sensoritekniikkaa, konenäköä, paikkatieto- ja karttaosaamista sekä laajaa WH-testausta. Käytössä on myös erikokoisia droneja kattavine lisävarusteineen. Centria tarjoaa valmiina palveluna muun muassa 3D-tulostusta, olosuhdetestausta, ohjelmistokehitystä, koostumusmääritystä, materiaalitutkimusta sekä U-arvolaskentaa. 

Centriassa tutkimuksen ja kehitystyön tuloksina on syntynyt lehmien aktiivisuutta mittaava järjestelmä, joka konenäön avulla luokittelee lehmän tilanteen ja toiminnan navetassa sekä nälkäkuopan luokittelu ja skannaus syvyyskameralla. Myös lehmän paikannusta sisätiloissa UWB-sensoriverkolla on tutkittu. Maatilan tilannekuvan muodostamista varten on kehitetty karttapohja, jossa hyödynnetään sensoridatan visualisointia, pellolta dataa kerättäessä hyödynnetään dronetekniikkaa NIR-analysoinnin ohella. 

Lue lisää Centria-ammattikorkeakoulun tki-toiminnasta