Jamk Biotalousinstituutti on monessa mukana

Jamkin Biotalousinstituutti on monipuolinen testaus- ja tutkimusympäristö, jota täydentää Tarvaalan Älymaatila ja siihen liittyvä älyteknologioiden testaus.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkintokoulutusta kolmella kampuksella Jyväskylän keskustassa sekä Jamk Biotalousinstituutissa Biotalouskampuksella Saarijärven Tarvaalassa.  

Jamk Biotalousinstituutin Testori-tiloissa on monipuolinen testaus- ja tutkimusympäristö, jossa voidaan tehdä muun muassa päästömittauksia ja analysoida kiinteitä polttoaineita. Palvelutoimintana tuotetaan vesien suojeluun, veden laadun mittaukseen sekä esimerkiksi kosteikkosuunnitteluun liittyviä palveluita.  

Älymaatalouden ja -biotalouden tutkimus- ja kehitystoimintaa varten Tarvaalassa on Älymaatila ja siihen liittyvä Smart Bioeconomy Testbed, jossa testataan ja tutkitaan älyteknologioita. Tavoitteena on nopeuttaa uusien älyteknologisten ratkaisujen käyttöönottoa, joten tutkimus ja kehittämistoiminta keskittyy ratkaisujen toimivuuteen ja kannattavuuteen. 

Jamk Biotalousinstituutti tekee monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa, kuten esimerkiksi AGCO/Valtran kanssa. Uusimpana yhteistyön muotona Jamk:n agrologiopiskelijat toimivat Valtra Experience Squad-lähettiläinä ja asiakasvieraiden oppaina Suolahden tehtaalla ja Tarvaalan Biotalouskampuksella, missä opiskelijat järjestävät myös koeajoja.  

Tärkeitä paikallisia yhteistyötahoja ovat Saarijärven kaupunki ja Biotalouskampuksen maatilaa hallitseva POKE-ammattiopisto. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään parhaillaan useissa hankkeissa, kuten RD12Club sekä Connected by Biobord-hankkeissa kehitettävän Biobord-yhteistyöalustan merkeissä. Älymaatilan Smart Bioeconomy Testbed on pohjoismaisen Nordic Testbed Networkin jäsen.  

Lue lisää Jamk Biotalousinstituutin tki-toiminnasta