Lapin amk:n keskiössä lappilainen luonto kaikkine antimineen

Lappilainen luonto kaikkine antimineen, ja sitä kautta myös perusmaatalous- ja elintarviketuotanto ovat edustettuina Lapin ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa.

Maa-, metsä- ja porotalouden hanketoiminnassa tehdään yhteistyötä monialaisesti kaikkien ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien kanssa. Rovaniemeltä löytyy toisen asteen koulutuksen tarjoajan, REDU:n, Euroopan suurin simulaattoriluokka, jossa on 10 Ponssen simulaattoria. Niitä voidaan hyödyntää myös maatalouspuolella.

Agrologiopiskelijoiden ja porotalousyrittäjien käytössä on myös virtuaalinen poroteurastamo ja oppimisympäristö, Poropeda. Lisäksi hyödynnettävissä ovat virtuaalimetsän erilaiset sovellukset Lapin AMK:n FrostBitin digilabrassa. Perinteisen metsänmittauksen välineistön ohella käytössä ovat myös dronet.

BioLabrassa hyödynnetään elintarviketalouden sivuvirtoja, tutkitaan luonnontuotteita ja jalostetaan lähiruokaa. BioLabran palvelut ovat yritysten hyödynnettävissä keväästä 2022 lähtien. Tiivistä yhteistyötä tehdään Paliskuntain yhdistyksen lisäksi Luonnonvarakeskuksen, Lapin yliopiston, REDU- sekä Lappia- ammattiopiston, Metsähallituksen, metsäalan toimijoiden sekä paikallisten yritysten ja maatilojen kanssa. Ohjelmisto-, kone- ja rakennustekniikan koulutusalojen kanssa tiivis yhteistyö on tuottanut muun muassa poroille pellettiä sienestä ja nokkosesta, rakennus- ja anturiosaamista mehiläishankkeeseen sekä teurastuksen sivuvirtojen hyödyntämisen mahdollisuuksia porotaloudessa.

Lue lisää Lapin amk:n TKI-toiminnasta