Tampereen yliopiston Porin yksikkö ottaa datasta kiinni

Informaatio- ja viestintäteknologia liittyy myös maatalouteen ja tähän on tartuttu Porissa. Moninainen tekniikka ja osaaminen ovat myös talon ulkopuolisten hyödynnettävissä.

Tampereen yliopiston Porin kampuksella Informaatio- ja viestintäteknologian tiedekunnan alaisuudessa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä maatalouden parissa, erityisesti liittyen maatalouden datankäsittelyyn. Tampereen Hervannasta löytyy erikoiskameroita ja laskentakoneita, lisäksi käytössä on droneja ja LoRa-verkosto yhdessä Digitan kanssa. Yhteistyötä tehdään erityisesti Pyhäjärvi-instituutin, Luonnonvarakeskuksen ja kumppanimaatilojen sekä useiden eri yritysten kanssa. 

Tampereen yliopisto kuuluu myös EIP Agri-verkostoon ja tällä hetkellä käynnissä on muun muassa PeltoAI & BioEväät, eKETJU ja IFDEA-hankkeet. Hervannassa löytyy paljon erilaisia palveluita, ja talon sisältä voikin varata sopivaa tekniikkaa ja osaamista, myös opiskelijoiden työpanos on käytettävissä.  

Porissa on kehitetty yhteistyössä ProAgrian kanssa Peltodata-palvelua ja tämän jatkokehittämisen lisäksi löytyy kiinnostusta esimerkiksi säätösalaojien kastelun automatisointiin ja metatiedon hallintaan maataloudessa. Tampereen yliopistolla on tilaa uusille testattaville ideoille yrityspuolelta ja maaperän biologian ja tutkimisen osaamiselle. Yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tehdään parhaillaan ja toivotaan myös jatkossa. 

Lisätietoja