YSAO:n koneet ja laitteet opettavat ja kehittävät

Teknologia ja älymaatalous on osa peruskoulutusta YSAO:lla ja hankittuja laitteita käytetään mielellään myös tutkimus- ja kehitystyössä.

Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO:n, Iisalmen Peltoniemessä sijaitsevassa toisen asteen opetusmaatilalla opiskellaan eläintenhoidon, maatalousalan ja yrittäjyyden sekä maatalousteknologian perus- ja erikoisammattitutkintoja. YSAO on vahvasti mukana alueen hanketoiminnassa yhteistyössä Savon ammattiopisto Sakky:n, Savonia-ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan sekä Luonnonvarakeskuksen Maaningan tutkimusaseman kanssa. Lisäksi koneyhteistyötä tehdään maanrakennus- ja logistiikkakoulutuksen ja paikallisten yritysten kanssa.

YSAO:n Peltoniemeltä löytyy uutena muun muassa ISOBUS-teknologialla varustettu Fendt, Pöttingerin noukinvaunu sekä Amazon 2700 lannoitteenlevitin. Eri koneista löytyy myös 3D-oppimisympäristö. Lisäksi peltopuolella käytössä on SoilScout- maaperän olosuhdemittausjärjestelmä, sääasema FieldSense ja multispektridrone. Opetusnavetassa on käytössä DeLaval-automaattilypsy sekä SenseHub-karjantarkkailujärjestelmä. Laite- ja konehankinnat on toteutettu pääosin EU-rahoitustuen Pohjois-Savon liiton Alkutuotannon koulutuksen ja elinkeinoelämän kehittäminen- sekä SavoFarm -hankkeiden kautta. Peltoniemen opetusmaatilalla on kiinnostusta tulevaisuudessa esimerkiksi lannoitekokeisiin sekä hankittujen laitteiden ja saatavan datan täysimääräiseen hyödyntämiseen hankkeiden ja opetuksen avulla.

Lue lisää YSAO TKI-toiminta