Älymaatalouden teemaverkosto

ÄlyAgri on verkosto, johon kuuluu oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia, yrityksiä, neuvontajärjestöjä ja tavoitteena on saattaa eri toimijoita yhteen ja jalkauttaa tutkimusosaamista ja innovaatioita yritysten käyttöön. Verkosto pyrkii yhdistämään ratkaistavat haasteet ja niiden ratkaisijat, tutkimuksen , yrittäjät ja teknologiayritykset. Verkosto tehostaa TKI-ympäristöjen käyttöä sekä nostaa esiin alan koulutustarpeita älymaataloudessa.

Älymaatalouden tutkimus- ja kehittämisympäristöt

Maatalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä tehdään monissa alan oppilaitoksissa. Toiminta palvelee pääosin kunkin alueen toimijoita, mutta tätä kautta voit tutustua muiden toimintaan ja etsiä kumppania yhteistyöhön. Viljelijänä voit tuoda esille aiheita, joihin tki-työssä tulisi etsiä uutta tietoa ja ratkaisuja.

ÄlyAgri-verkoston tavoitat Timo Teinilä (at) savonia.fi

TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa Rovaniemen, Kemin ja Tornion kampuksilla. Perusmaatalous ei ole opetuksessa pääpainoala, kuten ei myöskään hankkeissa, mutta keskiössä on lappilainen luonto kaikkine antimineen, ja sitä kautta myös perusmaatalous- ja elintarviketuotanto ovat edustettuina.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa informaatioteknologian, kulttuurin, liiketalouden, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan koulutusta. Viime aikoina erityisesti bio- ja kiertotalouden osaamista on vahvistettu voimakkaasti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on vahva ruokaketjun ja maatalouden teknologian osaaminen. Jokaisella neljällä teknologiaopettajalla on oma vahvuusalansa, esimerkkeinä ISOBUS-osaaminen ja täsmäviljely, datan keräys ja dronet, kotieläintuotannon tekniset ratkaisut sekä moottorit ja voimansiirtoteknologia.

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK ja sen perinteikäs Mustialan kampus on nykyisin luomumaitotila, jonka peltodata on avoimesti saatavilla. Pellot, karja, tilan sääasema ja ISOBUS-traktori sekä maaperä- ja viljalaboratoriot luovat mahdollisuuksia erilaiseen tutkimustoimintaan.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on alueensa ja itäisen Suomen agrologien kouluttaja sekä vahva luonnonvara-alan hanketoimija. Iisalmen kampuksen lisäksi monimuotokoulutusta on kolmella satelliittikampuksella ja yhteistyö hanketoiminnassa on laajaa.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston Porin kampuksella tehdään tutkimus- ja kehitystyötä myös maatalouden parissa, erityisesti datan käsittelyyn liittyen. Monipuolinen laitteisto ja osaaminen on koko alan käytettävissä.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ICT- ja ohjelmistokoulutuksen lisäksi kemian tekniikan ja tuotantotalouden koulutusta Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Painoalat niin opetuksessa kuin TKI-toiminnassa ovat digitalisaatio, biotalous ja kemia, yrittäjyys ja hyvinvointi sekä tuotantoteknologia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkintokoulutusta kolmella kampuksella Jyväskylän keskustassa sekä Jamk Biotalousinstituutissa, joka sijaitsee Biotalouskampuksella Saarijärven Tarvaalassa. Biotalousinstituutti on monipuolinen testauspaikka erilaisille teknologioille.

TKI-toiminta toisen asteen oppilaitoksissa

Kpedu – Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu tarjoaa toisen asteen koulutusta Kokkolassa, Perhossa, Kaustisella, Kälviällä, Pietarsaaressa ja Kannuksessa. Luonnonvara-alan koulutusta löytyy Kaustiselta, Perhosta ja Kannuksesta, missä on myös tänä keväänä käyttöön otettu uusi moderni tutkimusnavetta. Lisäksi Kannuksessa on uusi pieneläinlääkärivastaanotto ja erilaisia ajosimulaattoreita maa- ja metsätalouden käyttöön.

POKE – Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jolla on toimipisteet Äänekoskella, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Laukaassa. Koulutustarjonta ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja muuhun osaamisen täydentämiseen on monipuolista.

YSAO – Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO:n, Iisalmen Peltoniemessä sijaitsevassa toisen asteen opetusmaatilalla opiskellaan eläintenhoidon, maatalousalan ja yrittäjyyden sekä maatalousteknologian perus- ja erikoisammattitutkintoja. YSAO on vahvasti mukana alueen hanketoiminnassa yhteistyössä Savon ammattiopisto Sakky:n, Savonia-ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan sekä Luonnonvarakeskuksen Maaningan tutkimusaseman kanssa.

Sedu – Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Sedu eli Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Ilmajoen kampuksella voi suorittaa maatalous- ja rakennusalan perustutkinnon ohella eläintenhoidon ja maatalousalan ammattitutkinnon sekä maatalousalan erikoisammattitutkinnon opinnot. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään yhteistyössä muun muassa SeAMKin, ProAgrian, Luken ja A-Rehun kanssa.