Opetustila
Vaasa

Kungsgården

Yrkesakademin i Österbotten

Kungsgården

Den 1 januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten. YA kom till genom en samgång mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana. YA har fasta verksamhetspunkter i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad. Yrkesakademin i Österbotten har ca 190 anställda och ca 2600 studerande.

Upprätthållare och ägare av YA är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Yrkesakademin i Österbotten stöder regionen till 100 procent och vi strävar till att vara ett självklart val för studerande som vill ha utbildning på svenska.

Hos oss är studerande i centrum. Kontakten till näringslivet och företagen i regionen är väldigt viktig och vi jobbar hårt för att våra studerande ska ha ett starkt kunnande och en omfattande kompetens när de beger sig ut i arbetslivet efter studier hos oss. YA:s utbildningsutbud är mångsidigt och vi utbildar experter inom tiotals olika branscher.

Rektor för Yrkesakademin i Österbotten är Anne Levonen och biträdande rektor är Linda Öhman.

Lantbruksutbildningen vid Yrkesakademin (Korsholms Lantbruksskolor) i Gamla Vasa har anor från 1500-talet.
Genom kung Gustav Vasas försorg anlades år 1556 en s.k. Kungsladugård på Korsholm. På 1800-talet blev
Korsholm en mönstergård där försöksverksamhet bedrevs och praktiska rön inhämtades, vilka landsdelens
bönder kunde dra nytta av. Genom kejserligt beslut inrättades år 1859 en två-årig jordbruksskola som en av de första i landet.
Den 1 juli 1995 fick Korsholms Skolor nya ägare. Från att ha varit en statlig läroinrättning blev skolan kommunalt ägd.
Den nya ägaren, Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, förvaltar egendomen fortsättningsvis

1859 Jordbruksskolan på Korsholm
1905 Lantmannaskolan
1927 Husmodersskolan
1979 Korsholms trädgårdsskola
1989 Korsholms läroanstalt för huslig och social utbildning
1981 Korsholms forstläroanstalt
1993 Korsholms skolor
1997 Svenska yrkesinstitutet
2007 Yrkesakademin i Österbotten

Luonnonvara-alan esittely

Inom YA! finns naturbruksutbildningar inom:
Grundexamen inom lantbruk
Yrkesexamen inom lantbruk
Specialyrkesexamen inom lantbruk (Farmarmästare)
Grundexamen inom trädgård
Yrkesexamen inon trädgård (Florist och produktionsträdgårdsmästare
Grundexamen inom skogsbruk (skogsmaskinsförare / skogsserviceproducent)
Yrkesexamen inom skogsbruk
Grundexamen inoom Natur och miljö

Profilointi
Vision: Utbildning i världsklass - i en hållbar framtid - för dig i ett föränderlig samhälle - i en värld av influenser - i en digital omvärld
Toiminnan kohteet
YA har deltagit som part i försöksverksamhet för behandling av sura sulfatjordar, projekt Pro Precikem
Muut kohteet
Ett mejerimuseum finns i YA:s utrymmen. På samkommunens marker finns även vallarna från Korsholms slott som byggdes på 1300 -talet.
Tapahtumat
Öppet hus, dagar för nya studerande från grundskolan åk 9 och pröva på dagar för kommande studerande
Sertifikaatit
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Kotieläintuotanto, Metsätalous
Energiantuotanto
Aurinkopaneelit
Peltopinta-ala
121,08 ha
Metsäpinta-ala
353,31 ha
Eläimet
Emolehmä 50 / Lihasika 320

Koulutus

Simulaattorit
Skogsmaskin- och grävmaskinsimulator
Projektkurser

Yhteistyö

Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Satunnaista yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Satunnaista yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Yrkesakademin i Österbotten

Kasvinviljely

Viljelykierto
Proteingrödor-spannmål-vall

Viljely

Viljelytapa
Avomaa
Erikoiskasvit
Planerat för 2024 sockerbeta, kummin och ärter
Ruokakasvit
Äppel
Viherrakentaminen
Anläggning av grönområden ingår i trädgårdsmästarutbildningen. Tjänster åt externa kunder utförs väldigt sällan.
Floristiikka
En del produkter säljs

Maalajit

Kivennäismaat
Karkeat kivennäismaat n 2 %, laijituneet kivennäismaat 1) Liejusavi n. 84 %, 2) Hiesusavi n. 84 %

Ojitustyypit

Säätösalaojitus
91 ha
Salaojitus
120 ha

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
257,1 ha
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
526 ha
Metsänhoito
Tehdään itse
Metsänhakkuut
Metsuri, Koneketju
Jatkuva kasvatus
Delvist

Erityiskohteet

Luonnonsuojelualueet
Suometsät
Kaupunkimetsät
Merkittyjä retkeilyreittejä
Retkeilykohteita, esim. laavu

Linkit

Kajane lägercenter

Eläimet

Omgångsvis slaktsvinsproduktion, blötutfording, spaltgolv, vacumutgödsling.
Kalvarna säljs till förmedling

Stallutryme finns men de är uthyrda åt privata aktörer.

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat, Siat
Navetta
Kylmäpihatto
Sikala
Ryhmäkarsinat
Laitumet
2 ha
Rakennukset
Karsinatalli

Naudat

Tuotantosuunta: Dikor 50 st
Charolais

Hevostalous

Tutkimustoimintaa

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Kameravalvonta
Dataa hyödynnetään

Kasvintuotannon teknologia

Kuivuriautomatiikka
Dataa hyödynnetään
Ajo-opastin
Dataa hyödynnetään

Konekanta

Puimurit
Sampo 2065
Traktorit
Valmet 605, Valmet 705, Valtra 700, Valtra 6650, Ford 7740, John Deere 6620, Fendt 716, Same Dorado 86, Massey Ferguson 3065
Muuta mainittavaa
Grävmaskin med larvbält, Case, Skördare 2 st, skotare 3 st

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Beskogning, plantering
Suometsien ilmastokestävä käyttö
Skogsvård enligt Tapio rekommendationer
Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Markberedning och snabb plantering
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Bevarande av sparträd och sparträdsgrupper
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Avverkning av träd som skadats av granbarkborre
Metsän uudistumisen varmistaminen
Kontroll av förnyelseresultat
Metsien häiriösietokyvyn kasvattaminen
Skapande av stormfast skog genom god skogsvård
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Odling av t.ex. pollineringsväxter
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Underhåll av diken och dränering, kalkning, växtföljd
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Odling av vall, växttäcke vintertid
Vesitalouden hallinta
Kontrollerad dränering, underhåll av diken och täckdiken
Vesien suojelutoimenpiteet
Kontrollerad dränering, underhåll av diken och täckdiken, underbevattning inplanerat.
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
T.ex. minskande av kasserat ensilage genom varsam hantering av inplastade balar. Detta minskar även användning av balplast.

Linkkejä

precikem.eu