Opetustila
Ypäjä

Hevosopisto

Hevosopisto Oy

Hevosopisto

Hevosopisto on alansa suurin oppilaitos ja valtakunnallinen hevosalan valmennuskeskus, myös kansainvälisesti. Tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden hevosalan huippuosaajia. Valmennuskeskuksen kansainvälinen kilpailu ja valmennustoiminta tarjoaa oppimiselle erinomaiset puitteet.

Valtioneuvoston asetuksella perustettiin Valtion Hevossiittolatila. Ensimmäiseksi paikkakunnalla toimintansa aloitti Ratsuväkiprikaatin Ratsukoulu 1933 ja vuonna 1937 perustettiin Valtion Hevossiittola. Ratsukoulun lakkautuksen vuonna 1955 jälkeen siittola laajeni Valtion Hevosjalostuslaitokseksi 1957. Mäellä on toiminut valtion laitoksista myös MTT ja LUKE joiden tehtävänä on ollut hevostutkimus. Hevosjalostuslaitoksessa toiminut maatalouskoulu ja vuonna 1972 perustettu Suomen Ratsastusopisto, joka aloitti ratsastuksenopettajien tutkintokoulutuksen maassamme, yhdistettiin vuonna 1993 Hevosopisto oy nimiseksi oppilaitokseksi.

Ratsukoulu 1933-55
Valtion Hevossiittola 1937-57
Valtion Hevosjalostuslaitos 1957- 1993
Hevosopisto 1993-

Luonnonvara-alan esittely

Hevosopisto tarjoaa laajan valikoiman hevosalan tutkintoja ja kursseja perustutkintotasolta aina ammatti ja erikoisammattitasolle asti.

Profilointi
Hevosopisto on ja on ollut yhden opintosuunnan oppilaitos jo 90 vuotta, jossa hevoskasvatus, suomenhevonen sekä hevosurheilu on keskiössä. Laadukas hevosalan koulutus on ohjenuoramme. Panostamme myös laadukkaisiin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin kaikissa hevosurheilun lajeissa.
Toiminnan kohteet
Hevostalouden ympäristönsuojelun kehittäminen Maatalouden valumavesien hallinta Hevosten hyvinvointi
Muut kohteet
Suomen Hevosurheilumuseo OutdoorActive retkeilyreitistö Hevossairaala Ellab Satula.com majoitus ja ravintolapalvelut ratsutus ja raviopetus
Tapahtumat
FinnDerby Suomenratsujen kuninkaalliset Ratsastuksen eri lajien SM ja PM arvokilpailut Kisaviikko Tamma ja varsanäyttelyt varsahuutokauppa valmentajaseminaarit oripäivät avoimet ovet Alueella järjestetään vuosittain 280 päivänä tapahtumia joissa käy vuosittain 100 000 henkilöä
Sertifikaatit
Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi sertifikaatti

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Hevostalous
Energiantuotanto
Puuhake
Peltopinta-ala
170 ha
Metsäpinta-ala
150 ha
Eläimet
Hevoset 300 kpl

Koulutus

Avoimet verkkokurssit (organisaation ulkopuolisille)

Yhteistyö

Oppilaitoksen läheisimmät yhteistyötahot eri hankkeissa ovat Suomen Ratsastajainliitto, Hippos, Luonnonvarakeskus LUKE, Hamk, Ypäjän kunta, sekä Hevosalan Osaamiskeskus-Hippolis
Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan

Kasvinviljely

Maalajit

Kivennäismaat
100 ha
Savimaat
50 ha

Ojitustyypit

Sarkaojat
30 ha
Salaojitus

Linkkejä

ekokompassi.fi Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan

Metsä

Outdooractive sivuilta pääsee tutustumaan retkeilyreitteihimme

 

Metsät

Opetusmetsiä
Ei
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
100 ha
Metsänhoito
Ulkoistettu, Tehdään itse
Metsänhakkuut
Metsuri
Jatkuva kasvatus
luonnontilaisia

Erityiskohteet

Luonnonsuojelualueet
Puistot
Merkittyjä retkeilyreittejä
Retkeilykohteita, esim. laavu

Linkit

outdooractive.com

Eläimet

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Hevoset
Laitumet
170 ha
Rakennukset
Karsinatalli, Pihatto, esim. aktiivi, Ryhmäkarsinat

Pieneläintoiminta

Eläinlääkäripalvelut/klinikka

Hevostalous

Hevosten kasvatus
Eläinaineksen säilyttäminen, suomenhevoset
Ravihevosia
Ratsuhevosia
Työhevosia
Siittola
Eläinlääkäripalvelut/klinikka
Sosiaalipedagogisia palveluita
Tutkimustoimintaa

Linkkejä

Ypäjän Hevossairaala Oy Hevosopisto Hevosurheilumuseo

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Ruokinta-automatti, väkirehut
Dataa kerätään
Ruokinta-automaatti, karkearehut
Dataa kerätään
Kameravalvonta
Dataa kerätään
Progesteronimittaus
Dataa kerätään
Ilmanvaihtoautomatiikka
Dataa kerätään
Valaistusautomatiikka
Dataa kerätään
Automaattivaaka
Dataa kerätään
Ultraäänilaite
Dataa kerätään

Konekanta

Kuormaajat ja kurottajat
JCB 411
Traktorit
Deere 5080,6320,3036 Valtra 405,900,kaivuri ja Massey Ferguson
Muuta mainittavaa
2xAvant 520 ja 525 sekä 4xGator HPX4X4

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Luonnonvarainen metsäluonnon hoito
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Perinnebiotooppien hoito ja suunnittelu. Oppilaitosyhteistyö Hyrian kanssa. Ympäristöopiskelijat saavat kurssina monimuotoalueiden hoitoa koskevaa opetusta. Maamme laajimpien hevosten laidunnuksella aikaansaatujen monimuotoalueiden, hakamaiden ja niittyjen suojelutoimenpiteet johon myös lahopuun määrän lisäys kuuluu.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Työ suojeltujen perinnebiotooppien eteen on saanut kiitosta alan eri toimijoilta. Alueiden kartoitus, hoitosuunnittelu ja käytännön toimenpiteet vaativat vuosittain oppilaitokselta mittavia panostuksia.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Riittävän usein suoritettu uusiminen, lannoitus ja oikea laidunnuspaine.
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Peltomaiden hyvä vedenläpäisykyky ehkäisee eroosiota ja sopiva laidunpaine ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä. Hyvä peitteisyys ja orgaaniseen lannoitukseen pyrkiminen.
Vesitalouden hallinta
Alueen maanpinnanmuotojen keilaus, ojaverkkojen kunnostus, maanpinnan muotoilu, salaojitus, henkilökunnan koulutus
Vesien suojelutoimenpiteet
Tähtäin on valumavesien hallinnassa ja sitä toteutetaan eri hankkeiden kautta. Suodatinjärjestelmien asennus oikeisiin kohtiin maastomittauksien jälkeen. Suunnitelmat valmiina valumavesien hidastusaltaisiin ja kosteikkoalueisiin
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
Vuonna 2022-2023 toteutettiin hanke energiatehokkuuden, kierrätyksen, valumavesien, kemikaalien käsittelyn sekä jätehallinnan parissa. Tavoitteena oli viedä oppilaitos Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi sertifikaattiin ja se toteutettiin. Energiakulutus saatiin laskettua jo 11% joka on merkittävä.

Kuvagalleria