Opetustila
Loimaa

Loimaa

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Loimaa

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ylläpitää Novida – ammattiopisto ja lukio –oppilaitosta. Ammatillisen koulutuksen toimipaikat ovat Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Lukio toimii Loimaalla. Lisäksi kuntayhtymällä on oma oppisopimustoimisto ja tytäryhtiö Lounais-Suomen koulutus Oy. Opiskelijamäärä Novidan ammattiopistossa on noin 2150 ja Novidan lukiossa noin 210. Kuntayhtymällä on henkilökuntaa noin 250 ja liikevaihto noin 26 miljoonaa euroa.

Novida ammattiopisto ja lukion maatalousalan käytännön koulutus järjestetään nykyaikaisessa, eettisesti korkeatasoista ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa elintarviketalouden tuotantotoimintaa monipuolisesti harjoittavassa maatilayrityksessä. Maatilayrityksen liikkeenjohto ja tuotantoprosessien suunnittelu, hallinta ja toteutus perustuvat ammattitaitoiseen ja korkeasti koulutettuun osaamiseen. Käytännön maataloustyö pohjautuu pitkälliseen käytännön kokemukseen sekä jatkuvaan tutkimustoiminnan ja oman työn tulosten seurantaan. Maatilayrityksessä hyödynnetään monipuolisesti uutta koneteknologiaa ja koneautomaatiota sekä perehdytään monipuolisesti uusien viljelymenetelmien käyttöön. Maatilan nykyaikaiset tiedonhallinnan ratkaisut ja järjestelmät toimivat apuvälineinä liikkeenjohdossa, tuotantotoiminnan suunnittelussa ja seurannassa sekä käytännön työssä.

Maaseutuyrittäjä hoitaa omaa tai toisen maatilaa, toimii lomittajana tai itsenäisenä yrittäjänä eläintenhoitajana. Hänen työkenttään sisältyy koneiden- ja laitteiden korjausta, peltoviljelyä, metsä- ja rakennustöitä sekä tuotantoeläinten hoitamista.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa.

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana tuotannon laatuketjua. Maaseutuyrittäjä osaa käyttää tietotekniikkaa kannattavan tuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa toimia kustannustietoisesti, mutta samalla myös eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Koulutila muodostuu Novidan koulutilan ja Tuomas Levomäen oman maatilan kokonaisuudesta, jonka peltopinta-ala on yhteensä 218 ha ja metsäala 90 ha. Tilalla on nykyaikainen ja monipuolinen konekanta, joka mahdollistaa erilaisten teknologioiden hyödyntämisen opetustoiminnassa.

Peltoviljelyssä hyödynnetään paikkatietojärjestelmiä sekä traktoreiden automaattisia ohjausjärjestelmiä. Peltokasvituotannossa tuotetaan mallasohraa, syys- ja kevätvehnää, ruista, kauraa, ruokahernettä, härkäpapua, rypsiä, rapsia, kuminaa ja sokerijuurikasta. Viljelykasvien kuivauksessa hyödynnetään metsähake-energiaa.

Opetustoimintaa varten on perustettu laajoja peltoviljelyn kenttäkokeita, joiden avulla tutkitaan ja seurataan erilaisten viljelyteknologioiden ja viljelymenetelmien eroja ja soveltuvuutta erilaisissa sää- ja kasvuolosuhteissa. Erityisen huomion saa jo 19 vuotta toiminut laajuudeltaan ainutlaatuinen Loimaan viljelymenetelmäkoe.

Kotieläintuotannossa on erikoistuttu porsastuotantoon. Vapaaporsitussikalassa on 100 emakkopaikkaa. Opiskelijat osallistuvat vuoden kierron mukaisesti maatilan kaikkiin töihin. Opiskelijoiden kannalta onkin tärkeää työskennellä aidossa yritysympäristössä todellisissa maatilan töissä.

LOIMAAN KOULUTILA

– peltoa viljelyssä 218 ha, kymmenen elintarvikekasvia
– Loimaan viljelymenetelmäkoe ja muut peltokokeet
– 80 emakon vapaaporsitussikala, kuivalantajärjestelmä = runsaasti olkea
– sikojen rotu Yorkshiren ja maatiaisen risteytys (Figen Oy)
– porsailla täysrehu, emakoilla vilja-tiivisteseos
– porsaat kuljetetaan jatkokasvatukseen Paijan Tilalle Urjalaan (12 vko/32 kg)
– maatalousalan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opetus

Loimaan Maatalousoppilaitos 1938 – 1994
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 1995 – 2010
Novida ammattiopisto ja lukio 2010 –

Profilointi
Monipuolinen elintarvikekasvien viljely Peltokasvituotannon koetoiminta ja sen laajentaminen Kaikkien kotieläinlajien koulutus teoriassa ja käytännössä useilla yhteistyötiloilla Vapaaporsitus Eläinten hyvinvointi Sikoihin liittysvä tutkimustoiminta
Toiminnan kohteet
1) Suorakylvö ja maanmuokkausmenetelmät, koe on jatkunut yhtäjaksoisesti 19 vuotta. 2) Hiilidioksidin mittaus 3) Kuivatusvesien ravinnemääritykset 4) Lajikekokeet (sokerijuurikas, viljat ja herne) 5) Sikatalouden kokeet
Muut kohteet
Suomen maatalousmuseo Sarka sijaitsee valtatie 9:n varrella n. 9 km:n etäisyydellä oppilaitoksesta ja n. 6 km etäisyydellä Loimaan kaupungin keskustasta. Loimaalla on useita tilamyymälöitä.
Tapahtumat
Vuosittain järjestetään avoimet ovet, sekä viljelijätilaisuuksia, pellonpiennarpäiviä ja koulutustilaisuuksia. Paikalliset yhdistykset järjestävät runsaasti erilaisia tapahtumia.
Sertifikaatit
Oppilaitoksella ei ole kolmannen osapuolen laatimia sertifikaatteja , mutta on laadittuna omat laatujärjestelmät.

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Kotieläintuotanto, Metsätalous
Energiantuotanto
Aurinkopaneelit, Puuhake
Peltopinta-ala
204 ha
Metsäpinta-ala
95 ha
Eläimet
Emakot 80 kpl, porsaat 400 kpl

Koulutus

Virtuaalioppimisympäristöt
Simulaattorit
Kuorma-auto ja metsäkone.
Avoimet verkkokurssit (organisaation ulkopuolisille)

Yhteistyö

Sikatalouden käytännön harjoitukset HAMK Mustialan opiskelijoille. Helsingin yliopiston eläinlääketieteen opiskelijoiden sikatalouden maatilaharjoittelut ja muut kurssit. Vuosittain viljelijätilaisuuksia, pellonpiennarpäiviä ja koulutustilaisuuksia.
Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Viljelymenetelmäkoe Mitä Koneviestin viljelymenetelmäkokeen 15. vuosi meille opetti? – Poikkeuksellisena kasvukautena suorakylvö sopii härkäpavulle Maa on viljelijän työkaveri Koneviestin suorakylvökokeen seitsemäs vuosi – kaura tuotti hyvän sadon Pellon rakenteen korjaaminen vaatii aikaa Maaseudun tiede 1 2014

Kasvinviljely

Viljelykierto
Monipuolinen vilelykierto, jossa vuosittain vähintään kymmenen (10) eri kasvia 15-25 ha:n alalla. Syysviljat ovat mukana viljelykierrossa, samoin monivuotinen kumina.

Viljely

Viljelytapa
Avomaa
Erikoiskasvit
Sokerijuurikas, kumina, öljykasvit, valkuaiskasvit.
Ruokakasvit
Ruokaperuna 0,05 ha

Maalajit

Savimaat
204 ha

Ojitustyypit

Salaojitus
204 ha (100 %)

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
35 ha
Talousmetsiä
60 ha
Käyttöoikeusmetsiä
Ei
Metsänhoito
Ulkoistettu, Tehdään itse
Metsänhakkuut
Metsuri, Koneketju

Erityiskohteet

Suometsät
Kaupunkimetsät
Puistot
Merkittyjä retkeilyreittejä
Retkeilykohteita, esim. laavu

Eläimet

Koulutilalla toimii nykyaikainen, viimeksi vuonna 2015 peruskorjattu sadan (100) emakkopaikan vapaaporsitussikala. Sikala täyttää ja jopa ylittää eduskunnan 2.3.2023 hyväksymän ja 1.1.2024 voimaan tulleen eläinten hyvinvointilain vaatimukset. Erityisesti eläinten hyvonvoinnin, tilavaatimusten ja toiminnallisten (kuten virikkeiden ja kuivikkeiden käyttö) osalta Novidan koulutilan sikala on yksi Suomen sikaloiden edelläkävijöistä. Hännänpurentaa ei esiinny sikalassa käytännössä lainkaan (3-5 purentaa/1 000 prsasta).

 

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Siat
Sikala
Ryhmäkarsinat, Vapaaporsitus, Pihatto

Pieneläintoiminta

Eläinlääkäripalvelut/klinikka
Erilaisia eläinten oppimisympräistöjä

Siat

Tuotantosuunta: Porsastuotanto
Maatiainen
Yorkshire

Linkkejä

Paijan lihasiat kasvavat navetasta muokatussa pihattosikalassa Olkea ja sujuvaa porsimista Paijan Pihattopossun hiilijalanjälki on reilusti alle suomalaisen keskiarvon

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Kameravalvonta
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ilmanvaihtoautomatiikka
Dataa kerätään
Valaistusautomatiikka
Dataa kerätään
Ultraäänilaite
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään

Kasvintuotannon teknologia

Sääasema
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Automaattiohjaus/ajoautomatiikka
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Ajo-opastin
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
RTK-korjaussignaali
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Maaperäanturi
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
ISOBUS-traktori
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
ISOBUS-työkone
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Kasvustokuvaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Maaperäskannaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Droonikuvaus RGB/Multispectre
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Kuivuriautomatiikka
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Kasvustomittaus (lehtivihreä)
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Vesistömittaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Koneiden telemetria -tiedot
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Satokartoitin
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään

Konekanta

Traktorit
8 traktoria: Valtra 2, JD 2, MF 2, Case 1, NH 1
Kuormaajat ja kurottajat
Avant 4 kpl, Kurottaja JCB
Puimurit
Claas Medion ja Sampo 2045
Muuta mainittavaa
Kaivinkoneet 3 kpl, kuorma-autot 15 kpl

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Metsän uudistumisen varmistaminen
Metsien häiriösietokyvyn kasvattaminen
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Luontokohteet huomioidaan peltoviljelyssä ja "kukkakaistoja" perustetaan peltolohkoille. Metsäsaarekkeet säästetään ja vesistöjen ranta-alueista pidetään erityistä huolta.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Monipuolinen viljelykierto, valkuaiskasvien typensidonnan hyödyntäminen. Säännöllinen kalkitus ja orgaanisten lannoitteiden käyttäminen. Kynnöstä on luovuttu yli 10 vuotta sitten ja kaikki pellot suorakylvetään, jopa sokerijuurikas. Salaojituksen kunnosta huolehtiminen.
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Suorakylvö, monipuolinen viljelykierto, kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen.
Vesitalouden hallinta
Suorakylvö, monivuotiset kasvit.
Vesien suojelutoimenpiteet
Suojakaistat vesistöjen varrella.