Opetustila
Hyvinkää

Luonnonvara-alan kampus Uumo

Hyria koulutus Oy

Luonnonvara-alan kampus Uumo

Tarjoamme ammatillista koulutusta ja valmennus- sekä kuntoutuspalveluita nuorille ja aikuisille. Tavoitteenamme on asiakkaidemme työllistyminen. Autamme myös yrityksiä kohti menestystä. Hyrian keskeisimmät toiminta-alueet ovat Kanta- ja Päijät-Häme sekä Uusimaa. Hyria konsortio koostuu Hyria koulutuksesta ja Hyria säätiöstä.

Luonnonvara-alalla järjestetään perus- ja ammattitutkintokoulutusta luonto- ja ympäristöalalla, puutarha-alalla, maatalousalalla sekä metsäalalla.

Perustettu 1930 nimellä Hyvinkään pienviljelysneuvojaopisto. Myöhemmin Hyvinkään maatalousopisto (1987-1993) ja Uudenmaan maaseutuopisto (1999-2009). Liittyi Hyria koulutukseen vuonna 2009.

Luonnonvara-alan esittely

Hyria luonnonvara-alan yksikkö
Koulutustoimintaa 1930-luvulta lähtien
Sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos
Opiskelijoita noin 600
Henkilökuntaa 35 henkilöä – opettajia ja ohjaajia

Koulutusalat
Luonto- ja ympäristöala pt ja at
Puutarha-ala pt ja at
Maatalousala pt, at ja eat
Metsäala pt ja at

Yhteishaku, eli oppivelvolliset 20% opiskelijoista
Jatkuva haku, eli aikuiskoulutus  80% opiskelijoista
Oppisopimuskoulutukset
Täydennyskoulutukset ja kurssit

Profilointi
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen on Hyrian luonnonvara-alan kaikkien koulutusten läpileikkaava teema. Eläinten lajinmukaisten erityispiirteiden huomioiminen kaikessa vuorovaikutuksessa sekä eläinten pitopaikkojen kehittämisessä.
Toiminnan kohteet
Koko kampuksen kestävyyskonseptointi: biodiversiteettikonsepti, hiilensidonnan konsepti, kestävän kiertotalouden konsepti. Kasvihuonekasvatukseen turvetta korvaavia kasvualustakokeita useamman toimijan kanssa yhteistyössä sekä omia lannnoitekokeita navetan lannalla. Metsäpölyttäjätutkimusta, metsälaidunnusta naudoilla ja lampailla sekä perinnebiotooppien hoitokohteita. Piha-alueella nurmen korvaaminen osittain käyttöniityllä ja niittykasvien lisääntymisen edistäminen piennaralueilla. Puutarhajätteen kompostointi ja kompostin käyttäminen maanparannuksessa sekä humuksen lisäämisessä kampuksen alueilla.
Muut kohteet
Navetalla myydään raakamaitoa vuoden ympäri 2 päivänä viikossa. Kasvihuoneella myydään toukokuussa kesäkukkia ja joulukuussa joulukukkia.
Tapahtumat
Lehmien laitumellelasku tapahtuma on toukokuussa. Samassa yhteydessä on perhetapahtuma, jossa toiminnallisia pisteitä, koneet esillä sekä ruokamyyntiä.
Sertifikaatit
OKKA-säätiön kestävyys sertifikaatti

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Kotieläintuotanto
Peltopinta-ala
67 ha
Metsäpinta-ala
250 ha
Eläimet
Nauta 20, lammas 5, kana 20. Pienläintuvalla on trooppiset linnut, monipuolisesti erilaisia jyrsijöitä, akvaarioita, matelijoita ja selkärangattomia

Koulutus

Simulaattorit
Koneiden ajoharjoitteluun

Yhteistyö

Harjoittelutilat
Satunnaista yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Yritykset
Satunnaista yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Muut oppilaitokset
Ei juuri yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Paikalliset toimijat
Satunnaista yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Erilaiset hankkeet
Satunnaista yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää

Kasvinviljely

Viljelykierto
Lähilohkot laitumina, muulla alalla kiertää nurmi, vilja ja luonnonhoitokasvit. Lisäksi yksi suojavyöhykenurmiala ja metsälaidunta ja hakamaita laidunnuksessa.

Viljely

Viljelytapa
Kasvihuone
Erikoiskasvit
Pienimuotoisesti hedelmäpuita, marjapensaita sekä luonnonkasvien viljelyä tuotekehityksen opetuksen tarpeisiin. Kasvihuoneessa ryhmäkasvit kausien mukaan.
Koristekasvit
Kyllä
Ruokakasvit
Yrttejä pienimuotoisesti
Tuotteiden jälleenmyynti
Kyllä
Viherrakentaminen
Osa koulutusta
Floristiikka
Kyllä

Maalajit

Kivennäismaat
Hieta
Savimaat

Ojitustyypit

Salaojitus

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
Kyllä
Talousmetsiä
Kyllä
Käyttöoikeusmetsiä
Ei
Metsänhoito
Tehdään itse
Jatkuva kasvatus
Kyllä

Erityiskohteet

Suometsät
Merkityt retkeilyreitit
Retkeilykohteet
Erityisen arvokkaita elinympäristöjä, kuten lehtoja ja puronvarsia

Eläimet

Green Care
monipuolisesti eri eläimillä. Ei ole rajattua
Luonnonvara-alan koulutus
Luonto- ja ympäristöalan pt ja at Metsätalouden pt ja at Maatalousalan eat Luontoalalla erikoisosaaminen etenkin esteettömien ulkoilureittien suunnittelussa ja rakentamisessa.

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat, Lampaat, Siipikarja
Lypsyjärjestelmä
Putkilypsy
Navetta
Parsinavetta

Pieneläintoiminta

Omia pieneläimiä (opetus)

Naudat

Tuotantosuunta: Lypsy
Ayshire
Holstein
Lapinlehmä
Itäsuomenkarja

Lampaat

Tuotantosuunta: Liha
Suomenlammas

Siipikarja

Tuotantosuunta: Muna
Siipikarja

Pieneläimet

Jyrsijät
Matelijat
Akvaariokalat
Trooppiset linnut
Selkärangattomat

Teknologia

Kasvintuotannon teknologia

Ajo-opastin
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään

Konekanta

Traktorit
Valtra
Kuormaajat ja kurottajat
Avant

Ilmastotoimet

Kasvihuonekasvatukseen turvetta korvaavia kasvualustakokeita useamman toimijan kanssa yhteistyössä.
Metsäpölyttäjätutkimusta.

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Metsämaa on säilytetty metsämaana ja uudistusalueet viljellään.
Suometsien ilmastokestävä käyttö
Suometsät pidetään puustoisina. Kunnostusojituksia ei tehdä. Korvet kasvatetaan jatkuvalla kasvatuksella.
Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Päätehakkuun jälkeen suurin osa viljellään istuttamalla, hakkuun jälkeisenä keväänä.
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Hakkuilla jätetään kuolleet puut pystyyn. Huonokuntoisista puista tehdään pitkä kantoja. Ei kerätä yksittäisiä tuulenkaatoja ilman hyvää syytä.
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Puutavaraa ei varastoida metsässä. tuore puutavara ajetaan pois ennen juhannusta. Kirjanpainajatuhoihin on puututtu nopeasti suojahakkuulla tai kuusia poistamalla. Jätetään lehtipuusekoitusta havupuuketsiin ja sitä jätetään myös harvennettuihin metsiin.
Metsän uudistumisen varmistaminen
Taimikot inventoidaan pari vuotta viljelyn jälkeen ja tarvittaessa täydennysistutetaan.
Metsien häiriösietokyvyn kasvattaminen
Lehtipuusekoituksen lisääminen ja ylläpitäminen. Ei harvenneta harvennusmalien alarajalle asti.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
koko kampuksen käsittävä monimuotoisuuskartoitus tehty 2021 ja sen perusteella biodiversiteettikonsepti, jonka toimenpiteillä ja seurannalla varmennetaan monimuotoisuuden säilyminen ja lisääntyminen kampuksen rakennetussa ympäristössä, maatalousmaalla sekä metsissä.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Viljely on suunnitelmallista ja siihen käytetään Wisua. Tukiehtoja noudattaen ja lohkojen tilannetta seuraten toimenpiteitä tarpeen mukaan. Esim. vesitalouteen liittyen
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Valion hiilikredittiprojektissa on kymmenen hehtaaria. Tutkitaan 10 v aikana tiettyjen viljelytekniikoiden ja -menetelmien vaikutusta pellon kykyyn sitoa hiiltä.
Vesitalouden hallinta
Kosteikkoja olemassa, laskeutusaltaisiin hanke suunnitteilla.
Vesien suojelutoimenpiteet
Ojituksen kunnossapito ja riittävät suojaetäisyydet vesistöihin. suojavyöhykeiden kasvipeitteisyyden hoitaminen. Suojaetäisyydet. Nautojen jaloittelutarhan valumavesien hallinta. Se kerätään erilliseen säiliöön.
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
Useita käytännön toimenpiteitä, esimerkkeinä selkeät: Havaintometsästä kaadetuista puista tehdään hirsirakenteita. Hirsityön sahaussivutuote käytetään eläintiloissa kuivikkeena. Kasvihuoneella käytetään ryhmäkasvien alkukasvatuksessa laimennettua naudan virtsaa suoraan kaivosta. Kompostointi puutarhan kitkentäjätteelle ym.