Opetustila
Muhos

Muhoksen yksikkö

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Muhoksen yksikkö

Koulutuskuntayhtymä OSAOn Muhoksen yksikkö sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Oulujoen varressa. Muhokselle keskittyvät OSAOn maatalousalan koulutukset. Näiden lisäksi tarjonnassa on myös metsä- ja autoalojen perustutkinnot, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA.

Historia

v. 1856 Suomen keisarillinen senaatti päätti kuuden maanviljelyskoulun perustamisesta Suomeen. Kaksi kouluista tulisi Oulun läänin alueelle ja toinen niistä olisi Koivikon maanviljelyskoulu Muhoksella. Niinpä v. 1858 perustettiin Koivikon maatalousoppilaitos.

Oppilaitoksen toiminta jatkui kymmeniä vuosia aina siihen saakka, kunnes se muutettiin valtion opistoksi v. 1979.

V. 1995 opisto siirrettiin valtiolta Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (OSAKK). Myöhemmin nimi muuttui Oulun seudun koulutuskuntayhtymäksi (OSEKK).

V. 1996 opisto muuttui ammattikorkeakouluksi ja Koivikosta tuli osa Oulun ammattikorkeakoulua (OAMK). Viimeiset agrologit valmistuivat Koivikosta v. 1998.

Vuosina 2000-2004 Koivikko oli yhdistettynä Kempeleen puutarhaoppilaitoksen sekä Oulun metsäoppilaitoksen kanssa. Tuolloin Oulun metsäoppilaitos siirtyi myös Muhokselle. Oppilaitoksen nimi muutettiin Oulun seudun luonnonvara-alan oppilaitokseksi (OSLA).

V. 2005 Koivikko yhdistettiin Pohjois-Pohjanmaan oppilaitoksen, Muhoksen toimipisteen kanssa. Yhdistäminen Kempeleen kanssa purettiin. Nimeksi tuli silloin Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö.

Nykyisin oppilaitos on koulutuskuntayhtymä OSAO, Muhoksen yksikkö ja luonnonvara-alan koulutusta järjestetään maatalousalalla ja metsäalalla.

Monenlaista on näiden vuosien aikana ehtinyt tapahtumaan ja oppilaitos on muuttunut moneksi. Kuitenkin yli 160 vuoden ajan samalla paikalla on koulutettu työntekijöitä maatalouteen.

Aiemmat nimet

v. 1858 Koivikon maatalousoppilaitos

v. 1995 OSAKK, Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, myöhemmin OSEKK Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, johon v. 1996 OAMK ja v. 2000 OSLA sekä v. 2005 Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Muhoksen yksikkö kuuluivat

v. 2020 Koulutuskuntayhtymä OSAO, Muhoksen yksikkö

Luonnonvara-alan esittely

OSAO Muhoksen yksikön luonnonvara-alan koulutus keskittyy oman koulutilan ympärille. Peltoa oppilaitoksella on 120 hehtaaria, jossa viljellään pääsääntöisesti säilörehua sekä viljaa omalle karjalle. Osa nurmista käytetään laidunnukseen.

Muhoksen yksikön navetassa on noin 60 lypsävää lehmää ja lisäksi nuorta karjaa. Karja koostuu länsisuomenkarjasta, ayrshirestä ja holstein-friisiläisistä. Navetta on pihattonavetta, jossa on lypsyrobotti ja 3-paikkainen tandem-lypsyasema. Opiskelijat osallistuvat opinnoissaan sekä pelto- että navettatöihin.

Seura- ja harraste-eläintiloissa elää monipuolinen valikoima erilaisia lemmikkieläinlajeja: kaneja ja jyrsijöitä, lemmikkilintuja, matelijoita, akvaarioita ja selkärangattomia. Lisäksi eläinvalikoimaan kuuluvat lampaat, vuohet, siipikarjaa sekä minipossut. Eläintiloissa osallistutaan kaikkien koulutilan seura- ja harraste-eläinten hoitoon käytännössä. Koululla ei ole omia koiria, mutta oppilaitoksen koirahoitolassa opitaan asiakkaiden koirien käsittelyä ja asiakaspalvelutyöskentelyä.

Muhoksen yksiköllä on urakointisopimus koneellisesta puutavarankorjuusta valtakunnallisesti merkittävän toimijan kanssa. Koneiden käyttöä opiskellaan nykyaikaisilla hakkuukoneilla ja metsätraktoreilla. Hyvänä apuna metsäkoneopetuksessa ovat metsäkonesimulaattorit. Ne ja yksikön metsäkoneet edustavat Suomessa eniten käytössä olevia metsäkonemerkkejä. Manuaaliseen puunkorjuuseen on raivaus- ja moottorisahat.

Vuonna 2020 yksikön konepihaan valmistui koneopetusrakennus, jossa on hyvät tilat maatalouskoneiden sekä metsäkoneiden huolto- ja kunnossapidon opetusta varten.

Maatalousalan perustutkinnossa voi opiskella maatilatalouden, eläintenhoidon sekä maatalousteknologian osaamisaloja. Lisäksi järjestetään eläintenhoidon ammattitutkintoa, tarjolla on koirahieronnan, eläinhoitolan sekä eläinten trimmaamisen osaamisalat.

Metsäalan perustutkinnossa on tarjolla metsäkoneenkuljetuksen osaamisala.

Profilointi
Maatalousalan osalta olemme erikoistuneet maidontuotantoon sekä peltoviljelyyn. Metsäalalla on keskitytty metsäkoneenkuljettajien koulutukseen.
Toiminnan kohteet
BioKaMa-hanke Traktorin biokaasumuunnos ja sen testaaminen Ravinne- ja energiatehokas maatila Vähähiilinen maatila
Tapahtumat
Koivikon kevätpäivät ja lehmien laitumelle lasku toukokuun lopussa. Tapahtuma suunnattu pääsääntöisesti peruskoulun 8. luokkalaisille. Avoimet ovet lokakuussa, suunnattu pääsääntöisesti peruskoulun 9. luokkalaisille.

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Kotieläintuotanto
Peltopinta-ala
120 ha
Metsäpinta-ala
160 ha
Eläimet
nautoja 107 kpl, lampaita 14 kpl, vuohia 3 kpl, minupossuja 2 kpl, kanoja 8 kpl, kaneja ja jyrsijöitä 19 kpl, ekstoottisia lintuja 17 kpl, matelijoita (käärmeitä, liskoja, kilpikonnia) 10 kpl, akvaarioita 2 kpl, hämähäkki 1 kpl, sauvasirkkoja, okapiruja, akaattikotiloita ja ruokaeläimiä muille eläim

Koulutus

Simulaattorit
Maataloudessa yksi traktorisimulaattori, metsätaloudessa useita eri simulaattorieta.

Yhteistyö

Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Satunnaista yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Hankkeet Biokaasutraktori nousi maatalouskoneiden julkkikseksi Ravinne- ja energiatehokas maatila

Kasvinviljely

Viljelykierto
Vuosi puhtaalla viljalla, vuosi suojaviljalla (heinän siemen alla), 4 vuotta nurmella. n. 10% peltopinta-alasta viherlannoksella, jossa mukana saneerauskasvi.

Maalajit

Kivennäismaat
Pääosin n. 110 ha multavaa karkeahietaa ja n. 10 ha multavaa hietamoreenia.

Ojitustyypit

Salaojitus

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
231,3
Talousmetsiä
160 omia metsiä
Käyttöoikeusmetsiä
231,3
Metsänhoito
Tehdään itse
Metsänhakkuut
Metsuri, Koneketju

Eläimet

Green Care
Käsitellään Green Care-palveluita yleisesti sekä sosiaalialan että maatalousalan perustutkinnoissa.

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat, Lampaat, Siipikarja, Vuohet
Lypsyjärjestelmä
Lypsyrobotti
Navetta
Lämminpihatto

Pieneläintoiminta

Omia pieneläimiä (opetus)
Koirapalveluita (koulutus -ja hyvinvointi)

Naudat

Tuotantosuunta: Maisemanhoito
Ayshire
Holstein
Länsi-Suomen karja

Lampaat

Tuotantosuunta: Maisemanhoito
Suomenlammas
Kainuunharmas

Vuohet

Tuotantosuunta: Maisemanhoito
Suomenvuohi

Siipikarja

Tuotantosuunta: Vain muutamia kanoja
Maatiainen

Pieneläimet

Kaneja
minipossuja
Marsuja
Gerbiileitä
Kilpikonnia
Akvaariokalat
Deguja
Erilaisia eksoottisia lintuja
Käärmeitä
Liskoja
Hämähäkkejä
Sauvasirkkoja
Okapiruja
Akaattikotiloita

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Solulaskuri
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ruokinta-automatti, väkirehut
Datanjaon korvauksesta on sovittu
Lypsyrobotti
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Datanjakoon on olemassa sopimus, Datanjaon korvauksesta on sovittu
Kameravalvonta
Dataa kerätään
Märehtimisen seuranta
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Poikimisvahti
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Aktiivisuusmittari
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Ilmanvaihtoautomatiikka
Dataa kerätään
Valaistusautomatiikka
Dataa kerätään

Kasvintuotannon teknologia

Sääasema
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Automaattiohjaus / ajoautomatiikka
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ajo-opastin
Dataa kerätään
RTK-korjaussignaali
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maaperäanturi
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
ISOBUS-traktori
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
ISOBUS-työkone
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kasvustokuvaus
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kuivuriautomatiikka
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kasvustomittaus (lehtivihreä)
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään

Konekanta

Traktorit
Valmet 705 ja 602, Massey Ferguson 4245, New Holland TM140 ja TL90, Valtra T170, n134 ja 8550, Johan Deere 6620 sekä New Holland, biokaasu t6.140
Kuormaajat ja kurottajat
Puimurit
Sampo 2065

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Käytämme metsia kestävästi ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Jätämme kaikissa hakkuissa kuolleen puu koskematta ja lisäksi temme tekopökkelöitä, joista tulee myöhemmin lisää lahopuuta.
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Hoidamme metsät ajallaan ja siten ne pysyvät elinvoimaisena.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Pyrimme välttämään monoviljelyä.
Suometsien ilmastokestävä käyttö
Käytämme salaojitusta, peltojen muotoilua, saneerauskasveja sekä teemme työtä oikeissa työskentelyolosuhteissa.
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Valitsemme nurmiseoksen huolellisesti ja pidämme viljelykierron kohtalaisen hitaana (juuret ehtivät kasvaa syvälle).
Vesitalouden hallinta
Käytämme salaojitusta sekä säätösalaojitusta.
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
Tehostamme korjuuketjuja ja käytämme traktorin automaattiohjausta.

Kuvagalleria