Opetustila
Hämeenkyrö

Osaran maaseutuopetusyksikkö

SASKY koulutuskuntayhtymä

Osaran maaseutuopetusyksikkö

Sasky Osaran maaseutuopetusyksikkö sijaitsee kolmostien varressa 45 km päässä Tampereelta keskellä kaunista kulttuurimaisemaa.

Osaran opetusmaatila on 137 -vuotias monipuolinen, luonnonmukaisessa tuotannossa oleva maatila. Osaralla on niin peltoja kuin metsääkin ja tilalta löytyy lehmiä, hevosia ja lampaita sekä erittäin monipuoliset tilat. Tilan konekantaan kuuluu laaja valikoima maatalouden koneita ja laitteita. Alueella on myös asuntola opiskelijoille.

Marraskuun ensimmäisenä päivänä 2023 tulee kuluneeksi 137 vuotta siitä kun Hämeenkyrössä, Osaran kartanossa, aloitti ensimmäisen toimintavuotensa kaksivuotinen maanviljelyskoulu. Alkuvuotensa koulu toimi nykyisen Osaran kartanon piharakennuksessa, kunnes sille vuosisadan vaihteen tienoilla rakennettiin omat koulurakennuksensa nykyiselle sijaintipaikalle. Maanviljelyskoulun lisäksi koulu on toiminut vuosikymmeniä maamieskoulun ohjelmalla. Keskiasteen koulu-uudistusta enteilevää kokeilutoimintaa oppilaitoksessa on harjoitettu 1970-luvulla ja syksyllä 1984 on siirrytty keskiasteen koulu-uudistuksen mukaiseen opetusohjelmaan. Vuodesta 1982 vuoteen 1988 Osaran maatalousoppilaitoksen yhteydessä toimi Virtain väliaikainen sivupiste.

Vuosikymmenien kuluessa on maatalousopetuksessa tunnettu samat nousut ja aallonpohjat kuin ammattialallakin. Opiskeluun hakeutuneiden määrät ovat vaihdelleet. Osaran maaseutuopetusyksikössä maatalousalan koulutuksen rinnalle nousi 1990-2000-luvun aikana luonto- ja ympäristöalan koulutus. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä tuli Osaran maaseutuopetusyksikön ylläpitäjäksi 1997 kun valtio luopui ammatillisten koulujen ylläpidosta. Nykyään Osaran maaseutuopetusyksikkö on fuusioiden kautta osa suurempaa 7400 opiskelijan SASKY koulutuskuntayhtymää.

Osaran maanviljelyskoulu 1886-1909
Osaran maamieskoulu 1898-1904
Osaran maamieskoulu 1918-1972
Osaran maatalousoppilaitos 1972-1996
Osaran maaseutuopetusyksikkö 1997-2023
Sasky Osaran maaseutuopetusyksikkö 2023

Luonnonvara-alan esittely

Sasky Osaran maaseutuopetusyksiköstä voit opiskella ja valmistua:
Maaseutuyrittäjäksi (pt)
Luonnonvaratuottajaksi (pt)
Luonto-ohjaajaksi (pt)
Luonnontuotejalostajaksi (at)
Luonnontuoteneuvojaksi (at)
Maatalouslomittajaksi (at)
Tuotantoeläinhoitajaksi (at)
Luonto- ja eräoppaaksi (at, alkaen 8/2024)

Profilointi
Oppilaitoksen toiminnassa on tällä hetkellä panostettu 1. Maatalousyrittäjän monipuolinen osaaminen - oppimisympäristöjen ja kaluston päivittäminen, monipuolinen konekalusto, hevoset ja maatalousyrittäjyys - Hämeenkyrön kunnan kanssa vahva yhteistyö ja yhteiset investoinnit alaan 2. Kestävä kehitys - kestävän kehityksen sertifiointi, luomutuotanto, metsät luomukeruualueina - Osaralla pyritään tarjoamaan monimuotoinen, ihmisten ja eläinten hyvinvointia vahvistava oppimisympäristön 3. Luonto- ja luonnontuoteala - uusien tilojen rakentaminen luontoalalle ja erityisesti luonnontuotteiden keräämiseen, käsittelyyn ja jalostamiseen. - luonto- ja eräopaskoulutus uutena 2024
Toiminnan kohteet
Hitti-hanke (MMM, Hiilestä kiinni)
Muut kohteet
Vuonna 2024 valmistuva uudisrakennus ""Luonto- ja ympäristötalo"" tulee toimimaan Pirkanmaan luonnontuotealan monipuolisen hyödyntämisen aktiivisena edistäjänä ja alan toimijoiden kokoontumispaikkana. Perinnerakentajien kunnostamiskohde Mattila
Tapahtumat
Avoimet ovet Hämeenkyrön Landefest
Sertifikaatit
OKKA-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatti

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Luomu
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Kotieläintuotanto, Metsätalous, Hevostalous
Energiantuotanto
Aurinkopaneelit
Peltopinta-ala
121 ha
Metsäpinta-ala
190 ha
Eläimet
lehmiä 32, nuorkarjaa15, lampaita 4, hevosia 11

Koulutus

Simulaattorit
Tenstar -simulaattori, jossa käytössä tällä hetkellä traktori- ja etukuormaajaohjelma

Yhteistyö

Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Osaran maaseutuopetusyksikkö

Kasvinviljely

Viljelykierto
nurmi-nurmi-nurmi-vilja-vilja+ns

Viljely

Tuotteiden jälleenmyynti
Kyllä

Maalajit

Kivennäismaat
121,18 ha

Ojitustyypit

Sarkaojat
2,49 ha
Salaojitus
118,69 ha

Metsä

Pirkan ura kulkee Osaran maaseutuopetusyksikön metsien halki ja puolimatkan laavu sijaitsee oppilaitoksen mailla.

Metsät

Opetusmetsiä
190,2 ha
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
Ei
Metsänhoito
Ulkoistettu, Tehdään itse
Metsänhakkuut
Koneketju
Jatkuva kasvatus
soveltuvin osin

Erityiskohteet

Suometsät
Retkeilykohteita, esim. laavu
Merkittyjä retkeilyreittejä
Luomukeruualueet

Linkit

Pirkan Kierros Hyvinvointia ja makuja Pirkanmaan metsistä

Eläimet

Green Care
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta tutkinnon osat: hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla ja luontoperustaiset hyvinvointipalvelut
Luonnonvara-alan koulutus
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto ja luontoalan ammattitutkinto Mehiläistarhauksen perusteet, 5 osp (paikallinen tutkinnon osa)

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Lampaat, Naudat
Lypsyjärjestelmä
Asemalypsy
Navetta
Kylmäpihatto
Pellot
5,45 ha
Rakennukset
Karsinatalli, Ryhmäkarsinat

Naudat

Tuotantosuunta: lypsykarja
Ayshire
Holstein
Brown Swiss
Jersey

Lampaat

Suomenlammas

Hevostalous

Hevosten kasvatus
Ravihevosia
Ratsuhevosia

Linkkejä

Pässiasematoiminta Ravivalmennus siirtynee Hämeenkyröön, Teivoon suunnitellaan tapahtumakeskusta – toimitusjohtaja: ”Haluamme tuoda hevosen lähelle ihmisiä” Hevoshackathonissa ideoitiin tulevaisuuden keinoja hyvinvoinnin tueksi – Tallibotti vei voiton

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Solulaskuri
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille, Datanjakoon on olemassa sopimus
Ruokinta-automatti, väkirehut
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille, Datanjakoon on olemassa sopimus
Kameravalvonta
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Märehtimisen seuranta
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Maidon laadun mittaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille, Datanjakoon on olemassa sopimus
Aktiivisuusmittari
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään

Kasvintuotannon teknologia

Sääasema
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille, Datanjakoon on olemassa sopimus
Ajo-opastin
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maaperäanturi
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille, Datanjakoon on olemassa sopimus
Kasvustokuvaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään
Maaperäskannaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille, Datanjakoon on olemassa sopimus
Kuivuriautomatiikka
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään

Konekanta

Traktorit
MF 6475 Dyna6, Valmet 6600, Valtra N-sarja, Valtrta Valmet 6400, Fendt 313 Vario
Puimurit
Sampo Rosenlew 2045
Kuormaajat ja kurottajat
3 kpl Avant pienkuormaaja
Muuta mainittavaa
kaivinkone Takeuchi TB 290

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Metsää ei ole raivattu pelloksi tai rakennusmaaksi.
Suometsien ilmastokestävä käyttö
Opetusyksikön suometsät ovat hyvin niukkaravinteisia ja niiden käsittelyt toteutetaan hyvin varovaisesti, jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksia hyödyntäen.
Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Metsät uudistetaan viipymättä päätehakkuun jälkeen. Istutetaan soveltuvimpien puulajien parasta taimiainesta.
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Lahopuuta jätetään metsään aina vähintään PEFC-sertifikaatin edellyttämä määrä. Hakkuiden ulkopuolelle on omatoimisesti jätetty joitakin kuvioita monimuotoisuusmetsiksi.
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Arvioidaan tuholaisvaara tapauskohtaisesti. Toteutetaan hakkuut oikea-aikaisesti ja suositaan sekametsiä.
Metsän uudistumisen varmistaminen
Tuetaan alueen metsästyskulttuuria. Taimien varttumista seurataan ja tehdään täydennysistutukset tarpeen mukaan. Raivataan tai raivautetaan taimikot oikeaikäisinä.
Metsien häiriösietokyvyn kasvattaminen
Kasvatetaan metsä monilajisena siellä, missä se on mahdollista. Suositaan eri-ikäisiä metsiä ja jatkuvaa kasvatusta erityisesti suometsissä. Edistetään metsien kerroksellisuutta ja toteutetaan hakkuut maltillisen kokoisina kuvioina.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
- Luomutuotanto - Monipuoliset nurmikasvustot ja viljelykierto - Perinnebiotooppi -alue n.2 ha
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
- Peltojen peruskunnostus (toimiva ojitus ja kalkitus) - Nurmivaltainen viljely - Typensitojakasveja kierrossa - Lannan käyttö - Laiduntaminen
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
- Hitti-hankkeeseen osallistuminen - Pitkäikäisten, syväjuurisia kasveja sisältävien nurmien suosiminen -Laidunnus
Vesien suojelutoimenpiteet
- Ojien kunnossapitäminen - Järveen viettävän peltoaukean ojitusjärjestelyjen tarkastelu ja hoitosuunnitelma naapuritilojen kanssa

Linkkejä

Tilannetajuisten hiiliviljelymenetelmien käyttöönotto