Opetustila
Saarijärvi

Tarvaalan opetusmaatila

Tarvaalan opetusmaatila

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jolla on toimipisteet Äänekoskella, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Laukaassa. Koulutustarjonta ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja muuhun osaamisen täydentämiseen on monipuolista, ja sitä toteutetaan myös monimuotokoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.

POKEn luonnonvara-alan yksikkö Saarijärven Tarvaalassa toimii tiiviissä yhteistyössä samalla Biotalouskampuksella toimivan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kanssa. Opetusmaatilalla on käytössä noin 100 ha peltoa, lypsyrobotilla varustettu pihattonavetta sekä tilat lemmikki- ja seuraeläinten hoitamiseen.

Kampuksen ForesTorilla on nykyaikaiset tilat raskaankin kaluston huollon ja korjauksen opiskelua varten. ForesTorin varustukseen kuuluvat myös aktiivisessa käytössä olevat metsäkonesimulaattorit. Käytännön metsäalan opetusta varten on kattava metsäkonekalusto.

Maatilatalouden perustaitojen opettamisen lisäksi opetusmaatila tarjoaa alustan ajankohtaisen kehittämis- ja kokeilutoiminnan tarpeisiin. CarbonAction-toimintaan osallistumisen ja käyttöönotetun Valio Carbo® ympäristölaskurin myötä olemme mukana hiilensidontatyössä. Osallistuminen älymaatalouden kehittämiseen on nousussa hanketoiminnan ja tiiviin Valtra-yhteistyön siivittämänä.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti on ollut myönnettynä vuodesta 2009 lähtien.

Oppilaitos on perustettu Aleksanteri II määräyksestä ja toiminta on alkanut 1867. Toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti sotavuosia lukuunottamatta. Valtion oppilaitoksen aika kesti vuoteen 1996, jolloin oli jo yhdistetty maatalous- ja metsäalan koulutuksen yksiköt ja siitä lähtien oli kuntayhtymässä kaikki Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset oppilaitokset.
Vuonna 1988 on aloitettu agrologikoulutus ja vuonna 1999 aloitti Tarvaalassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Nykyään oppilaitoskokonaisuus tunnetaan Biotalouskampuksena, jossa toimivat Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Tarvaalan maatalousoppilaitos
Keski-Suomen maatalous- ja metsäoppilaitos
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Luonnonvara-alan esittely

Biotalouskampuksemme Saarijärven Tarvaalassa tarjoaa luonnonkauniit puitteet vuodenaikojen mukaan vaihtuviin työtehtäviin. Vahvat perinteet ja uusin teknologia kohtaavat kampuksella.

Opiskelijamme ovat mukana kehittämässä suomalaista biotalousosaamista, tuottamassa puhdasta ruokaa, edistämässä tuotanto- ja seuraeläinten hyvinvointia ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä oppimassa uusinta maatalousteknologiaa. Kantavana teemana kaikessa toiminnassa on kestävä kehitys.

Hakijan oppaastamme https://poke.fi/wp-content/uploads/2023/10/poke-hakijan-opas-2024-.pdf näet yhteishaussa olevan koulutustarjontamme.
Opintoihin on mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta. Siitä ja haettavina olevista koulutuksista voit lukea tarkemmin osoitteessa https://poke.fi/oppimaan/jatkuva-haku

Profilointi
Maatalousalalla panostetaan erityisesti kasvituotantoon sekä eläintenhoitoon sekä tuotantoeläinten että pieneläintenhoidon alueella. Metsäalalla on suuntauduttu metsäenergian tuotannon kautta yhteishaun kautta hakevien kohdalla koneelliseen puunkorjuuseen ja jatkuvan haun kautta tuleville tarjotaan metsänhoitoon liittyviä opintoja. Ympäristönhoidon alueella tarjotaan ammatillista opetusta laajasti alueen työelämän tarpeisiin jatkuvan haun kautta tuleville pääsääntöisesti jo aikuisille opiskelijoille. Koulutustarjontaan liittyy alojen ammatillinen peruskoulutus sekä näiden alojen lisä- ja täydennyskoulutus. Käytännön taitojen perusopetus on opetuksessamme johtava tekijä - tekemällä oppii ja tätä tukee erinomainen oppimisympäristö sekä alan yritysten työssäoppimisverkosto.
Toiminnan kohteet
Älymaatalous (hankeyhteistyö Jamkin kanssa); Finnish Future-Farm JTF-hanke 2023-2026; Hiiliviljely (Carbon Action); Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen kehittäminen (hankeyhteistyö Jamkin kanssa); Bioenergiakasvikokeilut (mm. Pajun kestävä tuotanto ja käyttö –hanke); Maataloudessa ja metsäalalla käytettävän raskaan kaluston koulutuksen kehittäminen - yhteisten teknillisten sisältöjen koostaminen ja opetuksen kehittäminen
Muut kohteet
Oppilaitoskokonaisuus Biotalouskampus - yhteistyö POKEn ja JAMKin välillä; Vanha viljamakasiini museo; Puoti Kultavilja myymälä
Tapahtumat
Biotalouskampuspäivä syyskuussa; Joulutapahtuma joulukuussa; Tarvittaessa tilaisuuksia järjestetään kaikille kiinnostuneille ja yhteistyötahoille
Sertifikaatit
Okka-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti (vuodesta 2009 alkaen)

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Kotieläintuotanto, Metsätalous, Pieneläimet, Mehiläistalous, Bioenergiakasvit
Energiantuotanto
Polttopuu
Peltopinta-ala
104,39 ha
Metsäpinta-ala
Opetusmetsäsopimus 699 ha
Eläimet
Nautoja 73

Koulutus

Virtuaalioppimisympäristöt
https://poke.fi/tyoelamalle/digilab
Simulaattorit
Metsäkonesimulaattorit: Ponsse 3 kpl John Deere 4 kpl Moipu- hydrauliikkakourasimulaattori FESTO- hydrauliikka-, paineilma- ja automaatiotestaus- ja kokeiluympäristö

Yhteistyö

Ammatillisesti kehittävät ja osaamista laajentavat hankkeet ovat tarpeen.
Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Opetusmaatila

Kasvinviljely

Viljelykierto
Vilja+nurmen siemen-nurmi/säilörehu-nurmi/säilörehu-nurmi/säilörehu-vilja Viljoilla tilanteen mukainen viljelykierto

Viljely

Erikoiskasvit
Rypsi Energiapaju Auringonkukka

Maalajit

Kivennäismaat
79 ha
Eloperäiset maat
21 ha

Ojitustyypit

Salaojitus
90 ha

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
Ei
Talousmetsiä
40 ha
Käyttöoikeusmetsiä
699,3 ha opetusmetsäsopimus
Metsänhoito
Tehdään itse
Metsänhakkuut
Metsuri, Koneketju
Jatkuva kasvatus
Osa metsistä on maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeitä, joten metsiä käsitellään ko. vaatimusten mukaisesti. Jatkuva kasvatus on osana muuta metsien käsittelyä.

Erityiskohteet

Suometsät
Puistot
Retkeilykohteita, esim. laavu
Merkittyjä retkeilyreittejä

Linkit

Poken kierros

Eläimet

Pihattonavetassa 44 parsipaikkaa, nuorenkarjan osasto, ummikko-osasto sekä hiehola tuotantopihan ympäristössä

Oppilaitoksella on Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen hallinnoima eläinlääkärivastaanotto.

Oppilaitoksessa on seuraavat seura- ja harraste-eläimet:

Aasi 2 kpl
Poni 1 kpl
Kalkkuna 5 kpl
Kana 2 kpl
Kyyhkynen 10 kp
Neitokakadu 5 kpl
Kanarialinnut 5 kpl
Undulaatit 5 kpl
Naurukyyhky 2 kpl
Riikinkukot 3 kpl
Lammas 5 kpl
Vuohi 5 kpl
Kani 18 kpl
Jyrsijät 10 kpl (marsut, hamsterit, rotat)
Matelijat 15 kpl (käärmeet, liskot, maakilpikonnat, vesikilpikonnat, selkärangattomat)
Kissa 1 kpl
Akvaariot 3 kpl

Puuhapuisto Veijarin eläimet ovat talvella opiskelijoiden hoidettavina ja opetuskäytössä.

Green Care
Käsitellään, ei myydä. Ennemminkin eläin- ja luontoavusteista GreenCare-toimintaa.
Luonnonvara-alan koulutus
Luonto- ja ympäristöalan pt ja at Maatalousteknologia-painotteinen perustutkintokoulutus - laajennettu raskaskoneteknologiaan. Tiivis yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa erilaisissa hankkeissa (älymaatalous ja täsmäviljely).

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat, Lampaat, Vuohet, Siipikarja
Lypsyjärjestelmä
Putkilypsy, Lypsyrobotti
Navetta
Lämminpihatto, Kylmäpihatto

Pieneläintoiminta

Omia pieneläimiä (opetus)
Erilaisia eläinten oppimisympäristöjä

Naudat

Tuotantosuunta: Maidontuotanto
Holstein
Jersey
Ayrshire

Lampaat

Tuotantosuunta: seura- ja harraste-eläimet 5 kpl
Suomenlammas

Vuohet

Tuotantosuunta: seura- ja harraste-eläimet 5 kpl
Suomenvuohi

Siipikarja

Tuotantosuunta: seura- ja harraste-eläimet; kyyhkyt, riikinkukot, kalkkunat, kanat
Siipikarja

Mehiläistalous

Opetus
Omia mehiläispesiä
Jatkojalostus

Linkkejä

Biotalouskampus Biotalous Kohti ekologisesti kestävää ja viisasta resurssien käyttöä Puoti Kultavilja

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Solulaskuri
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ruokinta-automatti, väkirehut
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Lypsyrobotti
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kameravalvonta
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Poikimisvahti
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Älyportit
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maidon laadun mittaus
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ilmanvaihtoautomatiikka
Dataa kerätään

Kasvintuotannon teknologia

Sääasema
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Automaattiohjaus / ajoautomatiikka
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Ajo-opastin
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
RTK-korjaussignaali
Dataa hyödynnetään
Maaperäanturi
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
ISOBUS-traktori
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
ISOBUS-työkone
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Kasvustokuvaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Maaperäskannaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Droonikuvaus RGB/Multispectre
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Kuivuriautomatiikka
Dataa kerätään
Kasvustomittaus (lehtivihreä)
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Vesistömittaus
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille
Koneiden telemetria -tiedot
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Satokartoitin
Dataa hyödynnetään, Dataa kerätään, Dataa on jaettu muille

Konekanta

Traktorit
Valtra T144 versu, Valtra N124 hitech, Valtra N111, MF 5465
Kuormaajat ja kurottajat
Avant E5
Puimurit
Sampo Rosenlew 2065

Linkkejä

Hankkeet Opetuskäytössä olevaa maatalous-työkonekalustoa TOTTA!-hanke (Savonia vetäjänä) - maatalousteknologian osaamisen kehittäminen

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Suometsien ilmastokestävä käyttö
Osatoteuttajana Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen kehittäminen -hankkeessa.
Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Metsänhoitotoimenpiteet suunnitellaan tarkasti etukäteen. Uudistaminen tehdään aina heti hakkuiden jälkeisenä istutuskautena
Metsän uudistumisen varmistaminen
Täydennysistutukset ja seuranta metsänhoitotoimenpiteiden osalla.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Laiduntaminen.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Viljelykierto, maanmuokkaustapojen valinta, koneiden valinta
Turvepeltojen ilmastokestävä käyttö
Pyritään pitämään nurmipeitteisenä, muokkaustoimenpiteet
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Osallistuminen Carbon Action -koetoimintaan
Vesien suojelutoimenpiteet
Kosteikkojen rakentaminen 2011 Suojavyöhykkeet
Kosteikkoviljely
JAMKilla kosteikkoviljelykokeita Tarvaalan kosteikkoalueella
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
Tuotantorakennusten LVI-tekniikan uusiminen; LED-valaistus, Neste-MY biodieselin käyttö

Kuvagalleria