Opetustila
Tampere

AhlmanEdu

AhlmanEdu

AhlmanEdu

AhlmanEdu tarjoaa ammatillista koulutusta, taideaineita, pelikoulutusta ja –valmennusta sekä lähiruokaa maaseutumiljöössä, aivan Tampereen keskustan tuntumassa. Visiomme mukaisesti tavoitteenamme on olla välittävin yhteisö oppia, kasvaa ja kehittyä.

Valmennamme ruokaketjun ammattilaisia, kuten maatalousyrittäjiä, eläintenhoitajia, kokkeja ja tarjoilijoita, matkailun ja elämysten moniosaajia laajasti kaupungeista erämaihin sekä elämyksiä tuottavia floristeja, muusikoita, pelinkehittäjiä, kuvataiteilijoita, kirjoittajia ja puutarhojen rakentajia. Tarjoamme myös Suomen tasokkaimman Esport valmentautumislinjan. Peruskoulun päättäville oppivelvollisille on tarjolla Kansanopistovuosi, jossa voi pohtia lukuvuoden ajan omaa jatko-opintopolkua kirjoittamisen tai esportin parissa.

Ahlmanin perustamisen ja toiminnan käynnistämisen mahdollisti kruununvouti, asessori Gabriel Ahlman (1737–1799), joka testamenttasi puolet omaisuudestaan käytettäväksi Tamperetta ympäröivän maaseudun lasten maatalouden ja kotitalouden opetuksen antamiseen. Testamentin toimeenpanijaksi määrätty Suomen Talousseura pystytti ensin kansakouluja Tampereen ympäristöön ja kun yhteiskunnan ylläpitämä kansakoululaitos 1800-luvun lopulla ryhtyi tätä toimintaa hoitamaan, käynnistyi nykyisellä paikalla, silloisen Messukylän kunnan Seppälän tilalla maamies- ja emäntäkoulu 10.10.1904.
Suomen Talousseura vastasi toiminnasta vuoteen 1923 asti, jonka jälkeen se luovutti Seppälän tilan ja koulut Kannatusyhdistyksen ylläpidettäväksi. Nykyisin Ahlmanin toiminnasta vastaa vuonna 1949 perustettu Ahlmanin koulun Säätiö. Ahlman on edelleen merkittävä yksityinen oppilaitos, jonka koulutustehtävä vastaa tähän aikaan sovellettuna Gabriel Ahlmanin testamentin ehtoja.

Yli sadan vuoden historiansa aikana oppilaitos on uudistunut ja kehittynyt osaavana ja vahvana organisaationa siten, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet näkyvät edelleen niin arvoissa kuin koulutuksessakin. Emäntäkoulun toimintaa jatkavilla matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla voi valmentautua esimerkiksi kokiksi, tarjoilijaksi, vastaanottovirkailijaksi tai matkailun ohjelmapalvelujen tuottajaksi. Maamieskoulun perinteitä jatkaa maatalous- ja luonnonvara-ala, jolla opiskellaan muun muassa eläintenhoitajaksi, maatalousyrittäjäksi ja luonto-ohjaajaksi.

Säätiö järjestää työelämän kehittämistoimintaa monipuolisten kehittämishankkeiden sekä yritys- ja organisaatiokohtaisten koulutusten tai valmennusten avulla. Ahlman on myös Suomen merkittävin maatalouslomittajien ja -lomahallinnon kouluttaja.
Oriveden opisto yhdistettiin Ahlmanin koulun Säätiöön vuonna 2015.

AhlmanEdun nimet kautta aikojen:

AhlmanEdu alkaen 3.1.2022
Ahlmanin ammattiopisto
Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos
Ahlmanin maamieskoulu, Ahlmanin maanviljelijäopisto, Ahlmanin maatilatekninen koulu, Ahlmanin emäntäkoulu
Ahlmanin maamieskoulu, Ahlmanin emäntäkoulu

Luonnonvara-alan esittely

AhlmanEdulla tarjotaan maatalous- ja eläintenhoitoalalla sekä perus- että ammattitutkintoja sekä lyhytkursseja.

Maaseutuyrittäjän ammattitutkinnon voi opiskella kokonaan verkossa ja se täyttää Ruokaviraston koulutukselle määrittämät ehdot. Koulutuksen kohderyhmässä ovat mm. maatalousyrittäjät, jotka ovat hankkineet tai ovat hankkimassa maatilan, tekevät sukupolvenvaihdoksen tai haluavat kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan. Tukena tässä on maatilalle tehtävä kehittämissuunnitelma ja erilaiset laskelmat.

Maatalousalan perustutkinnossa eläintenhoitoalan osaamisalalla voi opiskella eläintenhoitajaksi 1,5-2,5 vuodessa. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten sekä seura- ja harraste-eläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin. Oppimisympäristöinä tutkinnossa toimivat AhlmanEdun pieneläintila sekä elävänä eläingeenipankkina toimiva länsisuomenkarja, joka tuottaa maitoa oppilaitoksen navetassa.

Klinikkaeläinhoitajan ammattitutkinnon suorittamalla saa pätevyyden toimia elinklinikkatyössä, eläinlääkärin vastaanotolla tai muissa eläinalan tehtävissä. 1,5 vuotta kestävän koulutuksen aikana opiskelija perehtyy mm. asiakaspalvelu- ja laboratoriotyöskentelyyn, röntgenkuvantamiseen eläinklinikolla, anestesiaan, leikkaussalityöskentelyyn sekä puhtaanapitoon ja hygieniaan.

AhlmanEdu toteuttaa maatalousyrittäjille suunnattuja koulutuksia, työpajoja ja tapahtumia myös erilaisten hankkeiden kautta.

Toiminnan kohteet
Länsisuomenkarjan geenipankkikarjatoiminta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Bioaktiiviseen kompostointiin liittyvä koetoiminta.
Tapahtumat
Vuosittain järjestettävä isoin tapahtumamme on toukokuun puolivälin tienoille sijoittuva lehmien laitumellelasku, joka kerää paikalle tuhansia katselijoita. Järjestämme ajoittain teematapahtumia liittyen esim. lähiruokaan tai satokausisesonkeihin. AhlmanEdussa järjestetään säännöllisesti myös eri opetusalojen avoimia ovia ja muita tapahtumia, joissa voi tulla tutustumaan eri oppialojen tarjontaan.

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Puutarhanhoito, Kotieläintuotanto, Metsätalous, Pieneläimet
Energiantuotanto
Aurinkopaneelit
Peltopinta-ala
68,08 ha
Metsäpinta-ala
303,8 ha
Eläimet
n. 40 lypsävää, nuorkarja. Pieneläimet.

Koulutus

Virtuaalioppimisympäristöt
Simulaattorit
Poikimasimulaattori. Itse valmistettu traktorisimulaattori.
Avoimet verkkokurssit (organisaation ulkopuolisille)
Verkkokauppamme kautta voi ostaa lyhytkursseja ja muita koulutuksia, jotka ovat avoinna muille kuin tutkinto-opiskelijoille. https://ahlmanedu.fi/kauppa/
Opetuskielet
Suomi

Yhteistyö

Hankkeidemme sivut löytyvät: https://paja.ahlman.fi/ Hanketiimin ja hankkeiden tarkoituksena on kokeilla ja pilotoida uusia käytänteitä ja oppeja. Parhaat ja toimivimmat ideat ja käytänteet juurrutetaan AhlmanEdun toimintaan ja koulutuksiin. Tulevaisuudessa hanketoiminnan suuntana on pureutua tiukemmin maaperän ravintoverkkoon, luonnon monimuotoisuuteen ja uudistavaan alkutuotantoon. Näiden teemojen kautta tuemme jatkossakin monipuolisia oppimisympäristöjämme (fyysisiä ja digitaalisia), ylläpidämme kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja luomme kaikille mahdollisuuksia päästä eri alojen uusimman tiedon äärelle.
Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Kaikki koulutukset

Kasvinviljely

Viljelykierto
AhlmanEdun omassa omistuksessa olevat pellot sijaitsevat välittömässä maatilan läheisyydessä kampusalueella. Pellot ovat pysyvässä laidunkäytössä. Laitumia hoidetaan tilannetajuisesti rotaatiolaiduntamalla. Mineraalilannoitteiden käyttöä vähennetään tekemällä erilaisia kokeiluja projekteissa valmistettavalla bioaktiivisella kompostilla, kompostiekstraktilla ja -teellä. Nurmiseos on monilajinen ja tarvittaessa laitumille tehdään täydennyskylvö. Vuokramailla on tavanomaista nurmentuotantoa. Myös vuokralohkoilla on menossa kokeiluja kompostin käytöstä mineraalilannoitteiden korvaajana.

Viljely

Viljelytapa
Pysyvä penkkiviljely, Avomaa, Kasvihuone
Koristekasvit
Kyllä
Ruokakasvit
Vuosittain vaihtuva laaja valikoima pysyvällä penkkiviljelmällä
Tuotteiden jälleenmyynti
Kyllä
Viherrakentaminen
Kyllä
Floristiikka
Kyllä

Ojitustyypit

Salaojitus

Metsä

Metsissä on museoviraston kiinteäksi muinaisjäännökseksi luokittelema rautakautinen linnavuori Kirvunlinna.

Metsät

Opetusmetsiä
Ei
Talousmetsiä
303,8 ha
Käyttöoikeusmetsiä
Ei
Metsänhoito
Ulkoistettu
Metsänhakkuut
Koneketju

Erityiskohteet

Luonnonsuojelualueet
Suometsät
Kaupunkimetsät
Merkittyjä retkeilyreittejä

Eläimet

AhlmanEdu on yksi Suomen kolmesta suomenkarjan geenipankkikarjasta. Oppimisympäristönä toimivassa navetassamme on 41 lypsävää, jotka kaikki edustavat länsisuomenkarjan harvinaisia sukulinjoja. Lisäksi navetassa on nuorkarjaa reilut 40 yksilöä.

Luonnonvara-alan koulutus
Luonnonvaratuottaja ja luonto-ohjaaja -tutkinnot

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat
Lypsyjärjestelmä
Putkilypsy
Navetta
Parsinavetta
Laitumet
8 ha

Pieneläintoiminta

Omia pieneläimiä (opetus)

Naudat

Länsi-Suomen karja

Pieneläimet

Matelijat
Jyrsijät
Pieneläimet
Hämähäkkejä
Kilpikonnia
Kesyhiiriä
Marsuja
Lemmikkilintuja
Ruokaeläimiä
Sauvasirkkoja
Undulaatit
Talvikko
Gerbiileitä
Deguja
Chinchilloja
Akvaariokalat
Akaattikotiloita

Linkkejä

Suomenkarja Suomenkarja ja maatila Instagram ahlmanelain Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Teknologia

Konekanta

Traktorit
Kuormaajat ja kurottajat

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Maatilamme on yksi kolmesta virallisesta geenipankkikarjasta, joka ylläpitää harvinaisia länsisuomenkarjan sukulinjoja. Geenipankkitoimintaa koordinoi Luonnonvarakeskus Luke.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
AhlmanEdulla on hankkeita ja kokeiluja bioaktiiviseen kompostointiin liittyen. Pysyvällä penkkiviljelmällä lannoitamme pelkästään itse tuotetulla kompostilla. Olemme vähentäneet kompostin ja siitä tehtävien valmisteiden avulla mineraalilannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön tarvetta. Mukautuvan laidunnuksen menetelmillä vähennämme täydennyskylvöjen, laidunten uusimisen ja muun maan muokkauksen tarvetta. Laidun riittää pidempään, kasvit ja maaperä saa aikaa elpyä ja maan vedenpidätyskyky paranee. Muutokset ovat saaneet muutamassa vuodessa silmin nähden muutoksia aikaan biodiversiteetissä. Tätä vaikutusta pitää jatkossa myös tutkia.
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Pyrimme hyödyntämään kaiken lahoavan materiaalin omalla tontilla erilaisina rakenteina, katteina yms.
Vesitalouden hallinta
Pyrimme parantamaan hydrologisen kierron ymmärrystä pidättämällä hulevesiä tontilla esimerkiksi rakentamalla sadepuutarhoja ja lammikoitumistiloja hulevedelle.

Kuvagalleria

Asiasanat