Opetustila
Kaarina

Livian ammattiopiston Tuorlan toimipaikka

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Livian ammattiopiston Tuorlan toimipaikka

Ammattiopisto Livia (viralliselta nimeltään Peimarin koulutuskuntayhtymä) on laaja-alainen luonnonvara- ja sote-alan kouluttaja, joka toimii Varsinais-Suomen alueella, mutta asiakaskunta on koko Suomen alueelta. Koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön ja luonnon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys sekä innovatiivisuus. Ammattiopisto Livia koostuu neljästä eri toimipaikasta. Toimipaikat sijaitsevat Paimiossa, Kaarinassa ja Piikkiössä.

Tuorlan kartano on mainittu ensimmäistä kertaa jo 1500-luvulla. Se on toiminut todennäköisimmin piispan linnan karjatilana ja sittemmin kruunun ratsutilana. Vanhin säilynyt osa, päärakennuksen keskiosa, on 1600-luvulta. 1800-luvulla kartanon yhteyteen on rakennettu useita uusia rakennuksia, mm. korkea viljamakasiini vuonna 1815.
Maatalouskouluja on tilalla toiminut useita, ensimmäinen oli kaksivuotinen maanviljelyskoulu, joka perustettiin vuonna 1885.

Tuorlan maanviljelyskoulu 1885-1908
Tuorlan maanviljelyskoulu 1946-1972
Tuorlan maanviljelyskoulu 1974-1993
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos 1993-2011
Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia 2011-

Luonnonvara-alan esittely

Tuorlassa ja Paimiossa on mahdollista opiskella maatalousalan, eläinalan, luonto- ja ympäristöalan, kalatalousalan, metsäalan ja puutarha-alan perus- ja ammattitutkintoja sekä tutkinnon osia.

Profilointi
Oppilaitos on panostanut käytäntöpainotteiseen opetukseen, jossa miljöötä rakennettu myös erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tarpeisiin. Opetusmaatilan miljöö on ilmastollisesti sekä vesistön läheisyyden vuoksi haastava. Toiminnassa on panostettu erilaisiin ympäristönsuojelullisiin toimenpiteisiin, varsinkin erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä tehdään opetusmaatilan toiminnoissa ja erilaisissa hankkeissa.
Toiminnan kohteet
Maatalouden vesistöpolku- hanke, Vesistä virtaa- hanke
Tapahtumat
Livia- tori vuosittain joulukuussa ja toukokuussa

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Puutarhanhoito, Kotieläintuotanto, Metsätalous, Kalatalous
Energiantuotanto
Puuhake, Aurinkopaneelit, Biokaasu, Biodiesel
Peltopinta-ala
153 ha
Metsäpinta-ala
650 ha
Eläimet
emolehmät 20 kpl, lampaat 60 kpl

Koulutus

Virtuaalioppimisympäristöt
Verkkototeutukset opiskelijoille
Simulaattorit
Traktorisimulaattori
Opetuskielet
Suomi

Yhteistyö

Kiinnostavia ovat varsinkin hankkeet, joissa tuodaan esille nykyaikaista maataloutta ja sen selviämistä nopean muutoksen haasteista. Lisäksi toivomme yhteistyötä vesistön ja ympäristön tilaa parantavien toimenpiteiden hankkeissa.
Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää

Linkkejä

Hankkeet

Kasvinviljely

Viljelykierto
Viljelykierrossa huomioidaan kattava kasvivalikoima ja viljelykierto, erikoiskasvit, talviaikainen kasvipeitteisyys. Viljelyssä huomioidaan vesistön läheinen sijainti.

Viljely

Viljelytapa
Avomaa, Kasvihuone
Erikoiskasvit
Öljykasvit, valkuaiskasvit, sokerijuurikas, monilajiset nurmet, peltometsäviljely, marja- ja hedelmätarhat, mahdollisesti maissi, tattari, lupiini, hamppu, kompassikukka, sekä nyt koealalla monivuotinen vilja, kernza.
Koristekasvit
leikko- ja ryhmäkasveja
Ruokakasvit
leipäviljat, valkuaiskasvit, avomaan juurekset
Tuotteiden jälleenmyynti
Kyllä
Viherrakentaminen
Kyllä
Floristiikka
Kyllä

Maalajit

Savimaat
153 ha

Ojitustyypit

Salaojitus
153 ha
Säätösalaojitus
13 ha

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
650 ha
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
Ei
Metsänhoito
Tehdään itse
Metsänhakkuut
Metsuri, Koneketju
Jatkuva kasvatus
Kyllä

Erityiskohteet

Luonnonsuojelualueet
Suometsät
Kaupunkimetsät
Puistot
Merkittyjä retkeilyreittejä
Retkeilykohteita, esim. laavu

Eläimet

Lampaat alkuperäisrotuisia

Luonnonvara-alan koulutus
Luonnontuoteala ja jatkojalostus, ympäristöneuvonta

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat, Lampaat
Navetta
Kylmäpihatto

Naudat

Hereford

Lampaat

Suomenlammas

Kalatalous

Opetus
Omia kalankasvatusaltaita
Jatkojalostus

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Kameravalvonta
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Korvamerkin lukija
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään

Kasvintuotannon teknologia

Sääasema
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Automaattiohjaus / ajoautomatiikka
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ajo-opastin
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
RTK-korjaussignaali
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maaperäanturi
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
ISOBUS-traktori
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
ISOBUS-työkone
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kasvustokuvaus
Dataa hyödynnetään
Maaperäskannaus
Dataa hyödynnetään
Kuivuriautomatiikka
Dataa hyödynnetään
Kasvustomittaus (lehtivihreä)
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään

Konekanta

Traktorit
Valtra N155D, MasseyFerguson 7465, JD 6820, JD 5080R, JD 5620, Valtra 6350, Valmet 605, Valmet 365, Valmet 602, Valmet 502, Valmet 6100, NH T5.95§
Puimurit
Sampo 2065, Sampo 2045
Kuormaajat ja kurottajat
Weidemann 6025, Giant 265, Komatsu

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsäkadon ehkäisy
Metsien määrä ei vähene, pienempiä lohkoja myös metsitetty
Suometsien ilmastokestävä käyttö
Jatkuva kasvatus, eri-ikäishakkuita, ojituksia ei tehdä
Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Pyritään muokkaan välittömästi ja istuttamaan
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Tekopökkelöitä harvennus ja päätehakkuissa
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Suojataan männyntaimikot hirviltä, harvennushakkuut ja taimikonhoidot ajoissa, ja pyritään hakkaamaan hyönteistuholle alttiit kuusikot pois.
Metsän uudistumisen varmistaminen
Kunnollinen muokkaus, tarvittaessa heinän torjunta ja taimikon perkaus ajoissa
Metsien häiriösietokyvyn kasvattaminen
Pyritään sekapuustoisuuteen ja uudistetaan sopivalla puulajilla
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Suojakaistat, agrometsä, maisema- ja monimuotoisuuspellot, perinnebiotoopit
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Hyvä viljelykierto, nurmiviljely, talviaikainen kasvipeitteisyys, orgaanisen karjanlannan käyttö, biokaasulaitoksen sivutuotteet, maanparannusaineita (nollakuitu)
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Talviaikainen kasvipeitteisyys, nurmipellot, syväjuuriset kasvit, aluskasvit
Vesitalouden hallinta
Säätösalaojitus, kastelujärjestelmä, salaojien kunnossapito
Vesien suojelutoimenpiteet
Suojavyöhykkeet, kosteikko (2024), nautojen jaloittelutarhan vesienhallinta, kipsikäsittely
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
Tarkennettu lannoitus ja kasvinsuojelu, oman biokaasulaitoksen sivutuotteiden hyödyntäminen, automaattiohjaus, aurinkoenergia, hakelämpö, kuivurin käyttö hakelämmöllä

Kuvagalleria