Opetustila
Hämeenlinna

Evo

Hämeen ammatti-instituutti Oy

Evo

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkintoja. Lisäksi tarjolla on useita ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluja. Oppilaitos on vahvasti verkostoitunut elinkeinoelämän kanssa. Monipuolisissa oppimisympäristöissä perinteet ja modernit menetelmät kohtaavat. HAMI on Hämeen ammattikorkeakoulun tytäryhtiö. Oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä. Toimipaikat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Lepaalla, Evolla ja Mustialassa.

Hämeen ammatti-instituutti syntyi 1.8.1996, kun Lepaan puutarha-, Evon metsä-, Mustialan maatalous- sekä Hämeenlinnan meijerioppilaitos yhdistyivät. Myöhemmin oppilaitokseen liitettiin vielä liikenneopettajien koulutus sekä johtamisen ja lähiesimiestyön koulutus.

Metsäalan opetus aloitettiin v. 1862 ja ensimmäisessä opetusryhmässä aloitti 11 metsänhoitajaopiskelijaa ja
opetusta on toteutettu jo yli 160 vuotta Suomen ensimmäisen metsäalan oppilaitoksen statuksella.

Kampusalueella järjestetään sekä metsätalousinsinööri HAMK, että metsuri-metsäpalvelujen tuottajan koulutusta HAMI. Lisäksi metsissä pidetään yllä erilaista tutkimuskeskusten toimintaa metsien käsittelyn kautta.

Evon alueella sijaitsee uhanalaisten kasvilajien alue, joiden elinolosuhteita on parannettu metsienkäsittelyn kautta, Paahde-Life hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
https://www.metsa.fi/projekti/paahde-life-hanke/

Luonnonvara-alan esittely

Luonnonvara-alalla Evon (metsä), Lepaan (puutarha) ja Mustialan (maatalous) toimipisteissä perustutkintopohjaista koulutusta tarjotaan seuraavasti:

  • puutarha-alan perustutkinto (viherala ja puutarhatuotanto),
  • metsäalan perustutkinto (metsätalous),
  • maatalousalan perustutkinto (maatilatalous, maatalousteknologia ja eläintenhoito) sekä
  • luonto- ja ympäristöalan perustutkinto.

Ammattitutkintoja tarjotaan Lepaan toimipisteessä seuraavasti:

  • puutarha-alan ammattitutkinto golfkentänhoito,
  • maatalousalan ammattitutkinto mehiläistarhaus.

Lepaalla voit opiskella myös puutarha-alan erikoisammattitutkinnon, golfkenttämestari.

Toiminnan kohteet
Hämeen ammattikorkeakoululla on tutkimusmetsissä erilaisia koealoja. Metsätutkimusta on tehty puukarttojen kautta metsän tilavuutta ja metsän puulajisuhteita mittaamalla. Mittaustoimia ovat tehneet erilliset tutkimus- ja kehittämiskeskukset.
Muut kohteet
Evokeskus/Näyttely. Sorsakoulun laavu ja Suomen partio Oy:n leirialue
Tapahtumat
Partiolaisten suurleirit sekä Johtajatulet.
Sertifikaatit
Kestävän kehityksen sertifikaatti Okka -säätiön myöntämä v. 2022

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Tavanomainen
Tuotantosuunta
Metsätalous
Metsäpinta-ala
1900 ha

Koulutus

Simulaattorit
Ajokone, raivaussaha, moottorisaha

Yhteistyö

Hankkeet ovat hyödyllisiä, ja tuottavat edetessään tarpeellista tutkimus- ja kehittämistietoa.
Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Säännöllistä yhteistyötä
Erilaiset hankkeet
Satunnaista yhteistyötä

Linkkejä

Metsäala Hami Kohti ilmastokestävämpää ja monimuotoisempaa puunkorjuuta sensoriteknologian ja tarkan paikkatiedon avulla (IlmoStar)

Metsä

Tutkinnon osa Kalastuspalveluissa toimiminen 15 osp

Metsät

Opetusmetsiä
Ei
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
1500 ha
Metsänhoito
Tehdään itse
Metsänhakkuut
Koneketju
Jatkuva kasvatus
Kyllä

Erityiskohteet

Luonnonsuojelualueet
Puistot
Merkittyjä retkeilyreittejä
Retkeilykohteita, esim. laavu

Linkit

Kartat Palvelut Kohteet

Teknologia

Konekanta

Traktorit
Valtrat: 900, N 121 ja N134
Muuta mainittavaa
Ponsse Buffalo/Dual

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Metsien nopea ja tehokas uudistuminen
Metsiä hoidetaan kestävästi.
Lahopuun hiilivaraston lisäys
Lahopuuta tuotetaan metsienkäsittelyn yhteydessä erilaisin ratkaisun. Tekopökkelö/eurokanto.sekä kulotuksissa.
Kivennäismaametsien lannoitus
Kivennäismetsiä on lannoitettu tutkimusmetsässä hiilensidonnan kasvattamiseksi.
Metsätuhojen ja -tuholaisten ehkäisy
Metsien tuholaisten ehkäisyyn on käytetty pyydyksiä kannan selvittämiseen alueellisesti.
Metsän uudistumisen varmistaminen
Metsänuudistaminen hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti systemaattisesti metsänviljelyn ja siemenpuuhakkuiden kautta
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Luonnonhoito- ja maisemapellot, niityt ja pientareet, lahopuut.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Viljelykierto, jossa mukana kumina, viherkesannot, osassa lohkoissa viljan aluskasvina apila.
Vesitalouden hallinta
Kosteikkoalue, jossa patorakennelma, viljelykierrossa mukana syvähuurisia kasveja kuten kumina
Vesien suojelutoimenpiteet
Tilalla kosteikkoalue rak. 2000-luvun alussa, kosteikonhoitosopimus Pro Agrian kanssa.
Uudet kasvatusalustat
Uudet materiaalit, kokeita kasvihuoneissa

Asiasanat