Opetustila
Tammela

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila

Hämeen ammattikorkeakouluun kuuluu seitsemän eri kampusta, joissa on mahdollista opiskella 43 eri koulutuksessa. Kampukset sijaitsevat Evolla, Forssassa, Hämeenlinnassa, Lepaalla, Mustialassa, Riihimäellä ja Valkeakoskella. Opiskelijoita on 8000 ja työntekijöitä 700 henkilöä.
HAMK Bio – tutkimusyksikkö, johon myös Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila kuuluu, pitää sisällään maaseutuelinkeinojen, liiketalouden, kestävän kehityksen, bio- ja elintarviketekniikan, metsätalouden, maisemasuunnittelun ja puutarhatalouden koulutuksen sekä soveltavan tutkimus- ja aluekehittämistoiminnan. HAMKin rinnalla toimii toisen asteen koulutusta tarjoava Hämeen ammatti-instituutti.

HAMK on Suomen toiseksi suurin luonnonvara-alan kouluttaja, jonka profiilin ytimen muodostaa kierto- ja biotalouden älykkäät ratkaisut. HAMK on profiloinut toimintaansa edellä kuvattujen fokusalueiden ympärille. Sen tutkimusyksiköt (HAMK Edu, HAMK Bio, HAMK Tech ja HAMK Smart) toimivat yhdessä niihin liittyvän soveltavan tutkimuksen kehittämiseksi ja alueellisten yrityskumppanuuksien rakentamiseksi. HAMK on sitoutunut RUN Eurooppa yliopiston, HAMK Design Factoryn ja HAMK Yritteliäs korkeakoulukonseptin kehittämiseen.

Mustiala oli alun perin Suomen ensimmäinen käytännöllis-tietopuolinen maanviljelysoppilaitos, joka perustettiin vuonna 1840. Mustialassa on sijainnut myös Suomen ensimmäinen maalaisposti, joka perustettiin vuonna 1860. Mustialan maanviljelysopisto sijoitettiin entiseen Uudenmaan ja Hämeen ratsujoukkojen everstiluutnantin virkataloon, joka oli perustettu vuonna 1694. Ennen virkataloa paikalla oli sijainnut Kustaa Vaasan aikainen kuninkaankartano. Kun korkein maatalousopetus siirrettiin vuonna 1908 Helsingin yliopistoon, perustettiin Mustialaan maamiesopisto vuoden 1906 päätöksellä. Opisto on kuulunut Hämeen ammattikorkeakouluun vuodesta 1992 lähtien. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Mustiala)

MUSTIALAN MAANVILJELYSOPISTO
Maanviljelyskoulu, voutiosasto 1840-1897
Karjanhoito- ja maitotalouskoulu, karjakko-osasto 1840-1882
Lampaanhoitokoulu, lampuriosasto 1840-1860
Ylempi meijeriosasto 1881-1909
Isäntälinja 1888-1892
Alempi meijeriosasto 1890-1904
Karjanhoitokoulu 1892-1950
Agronomiosasto 1865-1908
MUSTIALAN MAAMIESOPISTO 1908-1967
Sianhoitokoulu 1930-1990
Karjatalouskoulu 1950-1965
Karjanhoitokoulu (pk ja yo) 1965-1990
MUSTIALAN MAAVINVILJELIJÄOPISTO 1967-1985
Yo-viljelijälinja 1980-1990
Maatilatalouden perustutkinto 1990-
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 1967-1992
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU, HAMK 1992 –
HÄMEEN AMMATTI-INSTITUUTTI, HAMI 1996-

Luonnonvara-alan esittely

Mustialan kampuksella on mahdollista opiskella maaseutuelinkeinojen agrologiksi. Saman koulutuksen voi suorittaa myös englanniksi Climate Smart Agriculture -koulutusohjelmassa. Opetus tapahtuu aidossa maatilaympäristössä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Opinnoissa perehdytään esimerkiksi kestävään kasvituotantoon, kotieläintuotantoon, maatalousteknologiaan, maaseutuyrittäjyyden käytäntöihin sekä teoreettiseen perustaan ympäristönäkökulmat huomioiden.

Profilointi
Opetus- ja tutkimusmaatilalla halutaan panostaa luonnonmukaiseen tuotantoon niin maidon- , lihan- kuin kasvintuotannonkin osalta. Erilainen tutkimus- ja kokeilutoiminta on keskeissä osassa tilan toiminnassa, ja siitä on hyötyä tutkimuksen, koulutuksen sekä viljelynkin kannalta. Mustialassa voidaan toteuttaa peltomittakaavan sekä koeruutukokoisia kokeita, sillä tutkimus- ja opetusmaatilalla on omaa koeviljelyn kalustoa.
Toiminnan kohteet
Kasvintuotannon osalta koetoiminnassa on keskitytty lajike-ja lannoitekokeisiin sekä maatiaislajikkeiden lisäysviljelyyn. Maaperään ja kasvukunnon parantamiseen liittyviä kokeita on tehty Mustialassa vuosittain. Koetoimintaa tehdään yhdessä erilaisten hankkeiden ja muiden tahojen kanssa. Kotieläinpuolella tehdään laidun- ja ruokintakokeita sekä erilaisia rehuntuotantoon liittyviä kokeiluja.
Muut kohteet
Kampuksen alueella sijaitsee Mustialan maataloushistoriallinen museo (https://www.museoraitti.fi/museot/mustialan-maataloushistoriallinen-museo/), lisäksi mainio ruokala Huttula on avoinna arkisin myös muille kuin kampuksen väelle (https://www.hamk.fi/opiskelijanohjeenosa/ruokailu-mustiala/), vuonna 2015 valmistuneessa pihattonavetassa on yleisölle avoin katseluparvi Mustialan navetasta (https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/mustialan-navetasta-luomunavetta/)
Tapahtumat
Pellonpiennarpäivät, Hakkapeliitta -tapahtuma, Bella Italia -italialaisten autojen harrasteilta, rautainen ilta -rautakankikävelyn sm-kisat, syyskisat opiskelijoille
Sertifikaatit
Lighthouse https://www.hamk.fi/2022/mustialan-kampuksen-luomutila-nimettiin-esimerkilliseksi-lighthouse-tilaksi-yksi-viidesta-euroopassa/, Valion hiilimaitotila, BSAG-hiilitila

Perustiedot

Tuotannon tyyppi
Luomu
Tuotantosuunta
Peltokasvien viljely, Metsätalous, Kotieläintuotanto
Peltopinta-ala
196,16 ha
Metsäpinta-ala
115 ha
Eläimet
65 kpl lehmiä + nuorkarjaa

Koulutus

Avoimet verkkokurssit (organisaation ulkopuolisille)
Opetuskielet
Suomi, Englanti

Yhteistyö

Harjoittelutilat
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Yritykset
Säännöllistä yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Muut oppilaitokset
Säännöllistä yhteistyötä
Paikalliset toimijat
Satunnaista yhteistyötä Yhteistyötä haluttaisiin lisää
Erilaiset hankkeet
Säännöllistä yhteistyötä

Linkkejä

Koulutusalat - Maaseutuelinkeinot Degrees - Climate Smart Agriculture Koekartat Mustialassa Osaajakoulutus maatalouden perusteiden osaaja Ympäristövastuullinen hevostalli Hevosen hyvinvointi Hamkin hankkeet

Kasvinviljely

Kasvintuotannon päätarkoituksena on tuottaa rehua karjalle, jolloin 60% viljelyalasta on säilörehun tuotannossa. Koetoiminta määrittää viljelykiertoa, vaikka yleensä koetoiminta on sijoitettu samoille lohkoille. Viljelykierto on lohkokohtainen.

Viljelykierto
3v nurmi-vilja-valkuaiskasvi-vilja

Viljely

Erikoiskasvit
Kokeiltu syyshärkäpapua, öljyhamppua, rehumaissia, muokkausretikkaa, maatiaisviljoja, humalatarha (Luken geenipankki)

Maalajit

Kivennäismaat
36 ha
Savimaat
117 ha
Eloperäiset maat
26 ha

Ojitustyypit

Salaojitus
184,46
Säätösalaojitus
11,7

Linkkejä

Mustialan peltolohkot Kasvukausi 2022

Metsä

Metsät

Opetusmetsiä
115 ha
Talousmetsiä
Ei
Käyttöoikeusmetsiä
Ei
Metsänhoito
Ulkoistettu, Tehdään itse
Metsänhakkuut
Koneketju

Erityiskohteet

Puistot

Linkit

Runkomäki

Eläimet

Mustialan opetus- ja tutkimustila on erikoistunut maidontuotantoon. Noin 75-päisessä karjassa on laaja rotukirjo. Mustialasta löytyvät kaikki Suomessa maitoa tuottavat rodut. Pääpaino on valtaroduilla ayrshire ja holstein, mutta näiden lisäksi löytyy kaikkien suomenkarjarotujen edustajia, jerseytä ja brown swiss-rotua. Lisäksi vasikkalasta löytyy vaihtelevasti liharoturisteytysvasikoita, jotka myydään välitykseen jatkamaan kasvuaan muilla tiloilla. Kaikki sonnivasikat menevät välitykseen, samoin liharoturisteytyslehmävasikat.

Eläintoiminta

Tilan eläimet
Naudat
Lypsyjärjestelmä
Asemalypsy, Lypsyrobotti
Navetta
Kylmäpihatto
Laitumet
18

Naudat

Tuotantosuunta: Luomumaidontuotanto
Ayshire
Holstein
Brown Swiss
Itäsuomenkarja
Jersey
Länsi-Suomen karja
Lapinlehmä

Linkkejä

Mustialan karja

Teknologia

Kotieläintuotannon teknologia

Solulaskuri
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ruokinta-automaatti, karkearehut
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Lypsyrobotti
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Lantarobotti
Dataa kerätään
Märehtimisen seuranta
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Älyportit
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Progesteronimittaus
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maidon laadun mittaus
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Aktiivisuusmittari
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Valaistusautomatiikka
Dataa kerätään
Automaattivaaka
Dataa kerätään

Kasvintuotannon teknologia

Sääasema
Dataa on jaettu muille, Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Automaattiohjaus / ajoautomatiikka
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Ajo-opastin
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
RTK-korjaussignaali
Datanjakoon on olemassa sopimus, Dataa on jaettu muille, Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maaperäanturi
Datanjakoon on olemassa sopimus, Dataa on jaettu muille, Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
ISOBUS-traktori
Dataa kerätään
Kasvustokuvaus
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Maaperäskannaus
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Droonikuvaus RGB/Multispectre
Datanjakoon on olemassa sopimus, Dataa on jaettu muille, Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kuivuriautomatiikka
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Kasvustomittaus (lehtivihreä)
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään
Vesistömittaus
Dataa kerätään
Satokartoitin
Dataa kerätään, Dataa hyödynnetään

Konekanta

Traktorit
Valtrat N175D, T144V, N163D, N141ek, ValtraValmet 6400ek, 800, Valmet 8000, 755, 705, 305, 504, 702 ja JD 6820ek
Puimurit
Sampot 2055 ja 3065
Kuormaajat ja kurottajat
Giant V451T, Bobcat TL470
Muuta mainittavaa
Koetoiminta: Wintersteiger ja Haldrup puimurit sekä koeruutukylvökone

Ilmastotoimet

Ilmastotoimet

Lahopuun hiilivaraston lisäys
Metsistä korjataan kaatuneita puita erikoistapauksissa eli tavallisesti kaatuneet puut jätetään metsään lahoamaan ja lisäämään hiilensidontaa.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen
Mustialassa on useita luonnonlaitumia sekä monimuotoisuuspeltoja. Osa alueista on ollut mukana LuMo -ohjelmassa. Viljelyssä suositaan monimuotoisia kasvivalintoja sekä monipuolisia nurmiseoksia.
Peltojen hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen
Maan kasvukuntoa seurataan aktiivisesti, ja esimerkiksi vesitaloutta parantavia toimenpiteitä tehdään tarvittaessa. Viljelyssä pyritään suosimaan uudistavan viljelyn menetelmiä. Viljelytoimenpiteet suunnitellaan etukäteen ja ajoitetaan oikein pellon olosuhteiden mukaan.
Peltojen hiilensidonnan edistäminen
Talviaikaisen kasvipeitteisyyden määrä pyritään pitämään mahdollisimman isona. Kevätkynnön määrää on lisätty sille sopivilla lohkoilla. Rehunkorjuussa niittokorkeus pidetään riittävän korkeana, jotta kasvusto uudistuu tehokkaasti ja näin ollen lisää hiilensidontaa.
Materiaali- ja energiatalouden tehokkuuden edistäminen
Resurssitehokkuus pyritään huomioimaan kaikessa maatilan toiminnassa. Työkoneisiin on kehitetty työ- ja konekohtainen polttoaineenseurantajärjestelmä, jonka avulla nähdään konkreettisesti, kuinka paljon polttoainetta kuluu tietyissä viljelytoimenpiteissä. Navetalta tulevan lietelannan lisäksi tilalla käytetään kierrätyslannoitteita.

Kuvagalleria

Asiasanat